PDA

View Full Version : Hoạt động bán trú 1. Tích cực phòng chống bệnh tay chân miệng-Thực đơn tuần
 2. Thực đơn tuần lễ từ 9/4 đến 13/4
 3. Ngâm rửa ca uống nước bằng dung dịch CloraminB
 4. Thực đơn tuần từ 20/10 - 24/10
 5. Thực đơn tuần từ 27/10 -> 31/10
 6. Thực đơn tuần từ 03/11 -> 07/11
 7. Thục đơn tuần từ 10 - 14/11
 8. Thực đơn tuần từ 17/11 -> 21/11
 9. Thực đơn tuần từ 24/11 - 28/11
 10. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ " Rèn cho học sinh lớp 4,5 kỹ năng tự phục vu"
 11. Thực đơn tuần từ 01/12 - 05/12/2014
 12. Thực đơn tuần từ 08 /12 - 12/12
 13. Thực đơn tuần từ 15/12 -> 19/12
 14. Thực đơn tuần từ 22/12 -> 27/12
 15. Thực đơn tuần từ 29/12 -> 31/12
 16. Một vài hình ảnh của hoạt động bán trú tại trường
 17. Thực đơn tuần từ 05/01 - 09/01/2015
 18. Thực đơn tuần từ 12/01 -> 16/01
 19. Thực đơn tuần từ 19/01 -> 23/01
 20. Thực đơn tuần từ 26/01 -> 30/01
 21. Thực đơn tuần từ 02/02 - 06/02
 22. Thực đơn tuần từ 09/02 -> 11/02
 23. Chúc tết đầu năm
 24. Thực đơn tuần từ 24/02 -> 27/02
 25. Thực đơn tuần từ 02/3 -> 06/3
 26. Thực đơn tuần từ 09/3 -> 13/3
 27. Thực đơn tuần từ 16/3 -> 20/3
 28. Thực đơn tuần từ 23 /3 - 27/3
 29. Thực đơn tuần từ 30/3 -> 03/4
 30. Thực đơn tuần từ 06/4 -> 10/4
 31. Thực đơn tuần từ 13/4 -> 17/4
 32. Thực đơn tuần từ 27/4 & 04/5 - 08/5
 33. Thực đơn tuần từ 11/5 - 15/5
 34. Thực đơn tuần từ 18/5 - 21/5
 35. Thực đơn tuần 1 từ 07/9 đến 11/9
 36. Thực đơn tuần từ 14/9 -> 18/9
 37. Thực đơn tuần từ 21/9 -> 25/9
 38. Thực đơn tuần từ 28/09 -> 02 /10
 39. Thực đơn tuần từ 05/10 -> 09/10
 40. Thực đơn tuần từ 12/10 -> 16/10
 41. Thực đơn tuần từ 19/10 -> 23/10
 42. Thực đơn tuần từ 26/10 -> 30/10
 43. Thực đơn tuần từ 02/11 -> 06/11
 44. Thực đơn tuần từ 09/11 -> 13/11
 45. Thực đơn tuần từ 16/11 -> 19/11
 46. Thực đơn tuần từ 23/11 -> 27/11
 47. Thực đơn tuần từ 27/11 -> 04/12
 48. Thực đơn tuần từ 07/12 -> 11/12
 49. Thực đơn tuần từ 14/12 -> 18/12
 50. Thực đơn tuần từ 21/12 -> 25/12
 51. Thực đơn tuần từ 28/12 -> 30/12
 52. Thực đơn tuần từ 04/01 -> 08/01
 53. Thực đơn tuần từ 11/01 -> 15/01
 54. Thực đơn tuần từ 18/101-> 22/01
 55. Thực đơn tuần từ 25/01 - 28/01
 56. Thực đơn tuần từ 15/02 -> 19/02
 57. Thực đơn tuần từ 22/02 -> 26/02
 58. Thực đơn tuần từ 29/02 -> 04/3
 59. Thực đơn tuần từ 07/3-> 11/3
 60. Tuần lễ từ 14/3 - 18/3
 61. Tuần lễ từ 21 - 25/3
 62. Tuần lễ từ 28/3 - 01/4
 63. Tuần lễ từ 04/4 - 08 / 4
 64. Thực đơn tuần từ 11 /04 -> 15/4
 65. Thực đơn tuần từ 19 / 4 -> 22 / 4
 66. Tuần lễ từ 25/ 4 - 29 / 4
 67. Tuần lễ từ 04/5 - 06/5
 68. Tuần lễ từ 09 / 5 - > 13 / 5
 69. Tuần lễ từ 16/ 5 -> 20/5
 70. Tuần lễ từ 23/5 - 24/5 & ngày hội trại khối 5
 71. Tuần lễ từ 05/9 -> 09/9
 72. Thực đơn tuần từ 12/9 -> 16/9
 73. Tuần lễ từ 12/9 -> 16/9
 74. Thực đơn tuần từ 26/ 9 -> 30 / 9
 75. Thực đơn tuần từ 03/10 -> 07 /10
 76. Thực đơn tuần từ 10/10 -> 14/10
 77. Thực đơn tuần từ 17/10 -> 21/10
 78. Thực đơn tuần từ 24/10 -> 28/10
 79. Thực đơn tuần từ 31/10 - 04/11
 80. Tuần lễ từ 07 / 11 -> 11 / 11
 81. Tuần lễ từ 14/11 - 18/ 11
 82. Tuần lễ từ 21/11 -> 25/11
 83. Tuần lễ từ 28/11 - 02/12
 84. Tuần lễ từ 05/12 - 09/12
 85. Tuần lễ từ 12/12 - 16/12
 86. Tuần lễ từ 19/12 - 23/12
 87. Tuần lễ từ 26 /12 - 30/12
 88. Tuần lễ từ 03/01 -> 06/01
 89. Tuần lễ từ 09 / 01 -> 13/01
 90. Tuần lễ từ 16 / 01 -> 19 / 01
 91. Tuần lễ từ 06/02 - 10/02
 92. Tuần lễ từ 13 / 02 - 17 / 02
 93. Tuần lễ từ 20 / 02 - 24/02
 94. Tuần lễ từ 27 / 02 - 03 / 3
 95. Tuần lễ từ 27 / 02 - 03 / 3
 96. Tuần lễ từ 06/3 - 10 / 3
 97. Tuần lễ từ 13 / 3 - 17 / 3
 98. Tuần lễ từ 20/3 - 24 /3
 99. Thực đơn tuần từ 27/ 3 -> 31 / 3
 100. Thực đơn tuần từ 03 / 04 -> 07 / 4
 101. Thục đơn tuần từ 10 /4 - 14/4
 102. Thực đơn tuần từ 17/ 4 -> 21/ 4
 103. Tuần lễ từ 24 /4 - 28/4
 104. Thực đơn tuần từ 03 / 5 -> 05 / 5
 105. Thực đơn tuần từ 08 / 5 -> 12 / 5
 106. Thực đơn tuần 15/5 - 19/5
 107. Thực đơn tuần từ 22 / 5 - 24 / 5
 108. Tuần lễ từ 05/ 9 - 08 / 9
 109. Thực đơn tuần từ 11/ 9 -> 15 / 9
 110. Thực đơn tuần từ 18/9 -> 22 / 9
 111. Thực đơn tuần từ 25/9 -> 29/9
 112. Thực đơn tuần từ 02/10 -> 06/10
 113. Thục đơn tuần từ 09/10 - 13 /110
 114. Thực đơn tuần từ 16/10 -> 20/10