PDA

View Full Version : Thông báo từ Ban Giám Hiệu 1. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2011 - 2012
 2. Báo cáo thành tích cá nhân năm học 2011- 2012
 3. Học sinh lớp 5 vào lớp 6 trường THCS Hai Bà Trưng
 4. Học sinh lớp 5 vào lớp 6 trường THCS Bạch Đằng
 5. Học sinh lớp 5 vào lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm
 6. Học sinh lớp 5 vào lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn
 7. Tuyển sinh lớp 1 năm học 2012 - 2013
 8. Triển khai kế hoạch dạy học tiếng Anh lớp 1 năm học 2012 - 2013
 9. V/v Thu BHYT và BHTN học sinh năm học 2012 – 2013
 10. Lịch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 NH 2012 - 2013
 11. Các khoản thu trong năm học 2012 - 2013
 12. Lịch kiểm tra định kỳ Cuối học kỳ 1 NH 2012 - 2013
 13. Lịch họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ 1/2012-2013
 14. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013
 15. Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5
 16. Lịch kiểm tra định kỳ Giữai học kỳ 2 NH 2012 - 2013
 17. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
 18. Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Em viết đúng, viết đẹp”
 19. Nghỉ Lễ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013 (10 tháng 3 Quý Tỵ)
 20. Lịch kiểm tra cuối năm học 2012 - 2013
 21. Lịch hoạt động cuối năm học 2012-2013
 22. Học sinh lớp 5 hoàn thành CTTH vào học lớp 6 năm học 2013-2014
 23. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Lê Quý Đôn
 24. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Đoàn Thị Điểm
 25. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Hai Bà Trưng
 26. Tuyển sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014
 27. Tư vấn việc lựa chọn loại hình học tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1
 28. Kế hoạch thực hiện chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1
 29. Tham gia BHYT, BHTN học sinh năm học 2013 - 2014
 30. Lịch tập trung học sinh năm học 2013-2014
 31. Thu tiền BHYT, BHTN học sinh năm học 2013-2014
 32. Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2013
 33. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013 - 2014
 34. Tạm thu tiền ăn và phục vụ bán trú tháng 9, 10 năm 2013
 35. Lịch kiểm tra định kỳ Giữa học kỳ 1 NH 2013 - 2014
 36. Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2013-2014
 37. Các khoản thu trong năm học 2013-2014
 38. Sáng kiến kinh nghiệm
 39. Tổ chức thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 40. Nghỉ Tết Dương lịch 2014
 41. Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
 42. Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5
 43. Nghỉ Lễ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014 (10 tháng 3 Giáp Ngọ)
 44. Nghỉ Lễ nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5/2014
 45. Tuyển sinh lớp 1 năm học 2014 - 2015
 46. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Hai Bà Trưng năm học 2014-2015
 47. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2014-2015
 48. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2014-2015
 49. Thông tin về năm học 2014-2015
 50. Lịch tập trung học sinh năm học 2014-2015
 51. Đăng ký Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Tai Nạn năm học 2014-2015
 52. Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2014
 53. Thu tiền ăn tháng 9 năm 2014
 54. Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2014-2015
 55. Các khoản thu trong năm học 2014-2015
 56. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2014 - 2015
 57. Hội thi Giáo viên Giỏi năm học 2014 - 2015
 58. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối Học kì I năm học 2014-2015
 59. Về việc nghỉ Tết Dương lịch và Lịch hoạt động cuối học kỳ 1 năm học 2014-2015
 60. Hoạt động của Đoàn Kiểm tra Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Khảo sát sơ bộ
 61. Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 62. Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5 năm học 2014-2015
 63. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học 2014-2015
 64. Nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng ba Giáp Ngọ), ngày 30/4 và 01/5/2015
 65. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Hai Bà Trưng năm học 2015-2016
 66. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2015-2016
 67. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2015-2016
 68. Tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016
 69. Ngày tựu trường năm học 2015-2016
 70. Đăng ký Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Tai Nạn năm học 2015-2016
 71. Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2015
 72. Tạm thu tiền ăn tháng 9 năm 2015
 73. Tạm thu tiền ăn tháng 10/2015
 74. Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2015-2016
 75. Các khoản thu trong năm học 2015-2016
 76. Thư cảm ơn nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam
 77. Họp Cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2015-2016
 78. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học 2015-2016
 79. Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2016
 80. Họp Cha mẹ học sinh lần 4 năm học 2015-2016
 81. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Hai Bà Trưng năm học 2016-2017
 82. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Lê Qúy Đôn năm học 2016-2017
 83. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2016-2017
 84. Tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 - 2017
 85. Tư vấn việc chọn học tiếng Anh cho học sinh lớp 1 năm học 2016-2017
 86. Ngày tựu trường năm học 2016-2017
 87. Nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2016
 88. Thu BHYT đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2016-2017
 89. Tạm thu tiền ăn tháng 9 năm 2016
 90. Tạm thu tiền ăn tháng 10/2016
 91. Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2016-2017
 92. Tạm thu các khoản thu khác của tháng 9, 10/2016
 93. Các khoản thu trong năm học 2016-2017
 94. Các khoản thu trong tháng 12/2016
 95. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK1 năm học 2016-2017
 96. Họp Cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2016-2017
 97. Hội chợ mùa Xuân - Đinh Dậu 2017
 98. Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2016-2017
 99. Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học 2016-2017 (điều chỉnh)
 100. Thu BHYT năm 2017 (Từ 01/7 đến 31/12/2017)
 101. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Hai Bà Trưng năm học 2017-2018
 102. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Lê Qúy Đôn năm học 2017-2018
 103. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2017-2018
 104. Danh sách HS lớp 5 được xét duyệt vào trường THCS Kiến Thiết năm học 2017-2018
 105. Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 - 2018
 106. Tư vấn việc chọn học tiếng Anh cho học sinh lớp 1 năm học 2017-2018
 107. Ngày tựu trường năm học 2017-2018
 108. Thu BHYT, BHTN đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2017-2018
 109. Nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2017
 110. Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019
 111. Ngày tựu trường năm học 2018-2019
 112. Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020
 113. Ngày tựu trường năm học 2019-2020