PDA

View Full Version : Hoạt động ngoại khóa 1. Hội thi "Giao thông thông minh" trên Internet năm học 2012 - 2013
 2. Hội thi "Giao thông thông minh" trên Internet Quý 1 (cấp trường)
 3. Hội thi "Giải Toán qua Internet" năm học 2012 - 2013
 4. Hội thi Giao thông thông minh trên Internet Quý 2
 5. Kết quả hội thi giải toán qua internet cấp quận (violympic) năm học 2012 - 2013
 6. Kết quả Hội thi Tin học không chuyên cấp Quận lần 4
 7. Hội thi "Giải Toán qua Internet" năm học 2013 - 2014
 8. Kết quả Hội thi Gải Toán qua Internet (Violympic) cấp trường năm học 2013-2014
 9. Hội thi "Giải Toán qua Internet" năm học 2014 - 2015
 10. Sinh hoạt đầu tuần
 11. Tuyên truyền, tìm hiểu về biển đảo và các địa danh mang tên các nhân vật lịch sử
 12. Tuyên truyền, tìm hiểu về biển đảo và các địa danh mang tên các nhân vật lịch sử
 13. Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014 ( buổi sáng HS)
 14. Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014 (buổi chiều GV)
 15. KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2014-2015
 16. Vòng thi cấp Quận toán Violympic năm học 2014 - 2015
 17. KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP QUẬN năm học 2014-2015
 18. Hội thi vẽ tranh trên máy vi tính
 19. Văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm học 2015-2016
 20. Hội thi "Giải Toán qua Internet" năm học 2015 - 2016
 21. Hội thi Giải Toán qua Internet - Vòng thi cấp trường
 22. KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2015-2016
 23. KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP QUẬN năm học 2015-2016
 24. Nhà trường tổ chức học sơ cấp cứu cho giáo viên và bảo mẫu.
 25. Hội thi "Giải Toán qua Internet" năm học 2016 - 2017
 26. KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2016-2017
 27. Hội thi trực tuyến "EM YÊU TỔ QUÔC VIỆT NAM" năm 2017