PDA

View Full Version : Câu lạc bộ tiếng Anh 1. Hội thi "Olympic Tiếng Anh" trên Internet năm học 2012 - 2013
 2. Lịch kiểm tra cuối kì 1 - Môn Tiếng Anh tăng Cường - Năm học 2012 - 2013
 3. Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường
 4. Hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2012 - 2013
 5. Kết quả Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận
 6. Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2013-2014
 7. Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2013-2014
 8. Lịch kiểm tra cuối kì 1 - Môn Tiếng Anh tăng Cường - Năm học 2013 - 2014
 9. Tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quận
 10. Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2013-2014
 11. Cuộc thi “Vô địch TOEFL Primary dành cho học sinh tiểu học 2014”
 12. Kết quả và danh sách học sinh được vào vòng 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2014
 13. Lịch kiểm tra cuối kì 2 - Môn Tiếng Anh tăng Cường - Năm học 2013 - 2014
 14. Giấy Chứng nhận đạt giải cuộc thi Vô địch Toefl Primary
 15. Hội thi "Olympic Tiếng Anh" trên Internet năm học 2014 - 2015
 16. Hội thi "Olympic Tiếng Anh" trên Internet cấp trường năm học 2014 - 2015
 17. Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2014-2015
 18. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Ngày Hội " Open House " Năm học 2014 - 2015
 19. Vòng chung kết và lễ trao giải hội thi hùng biện tiếng anh cấp tiểu học 2015
 20. Hội thi "Olympic Tiếng Anh" trên Internet năm học 2015 - 2016
 21. Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Trường năm học 2015-2016
 22. Cuộc thi Toefl Primary Challenge 2015-2016 dành cho học sinh tiểu học
 23. Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2015-2016
 24. Kết quả kỳ thi Toefl Primary 2015 vòng 1 và danh sách vào vòng 2 (bổ sung)
 25. Kỳ thi TOEFL Primary Challenge 2015-2016 (vòng 2)
 26. Kết quả kỳ thi Toefl Primary 2015 vòng 2 và danh sách vào vòng 3
 27. Hội thi "Olympic Tiếng Anh" trên Internet năm học 2016 - 2017
 28. Cuộc thi Toefl Primary Challenge 2016-2017 dành cho học sinh tiểu học
 29. Danh sách thí sinh vào vòng 2 "Hội thi Tài năng Tiếng Anh cấp Tiểu học Quận 3"
 30. Kết quả vòng 1 kỳ thi Toefl Primary 2016 và danh sách vào vòng 2
 31. Kết quả "Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet" cấp Trường năm học 2016-2017
 32. Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2016-2017