PDA

View Full Version : Âm nhạc - Mỹ thuật  1. Tham gia xuất sắc Liên hoan đàn piano kĩ thuật số
  2. Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận lần thứ XVIII
  3. Ngày Hội triển lãm sản phẩm tái chế
  4. Liên hoan sắc màu nhạc cụ lần 2 - năm 2015