PDA

View Full Version : Ba con heoKhách viếng thăm
16-03-2012, 10:11 AM
Tại một nông trại, co ba con heo.Heo A tên là Ai, heo B tên là Ở Đâu, con heo C tên là Cái Gì.
Một hôm, heo A và heo B ở dưới đồng, heo C ở trên gác. Một con soi đến hỏi con heo A:
- Mày là ai?
Heo A trả lời:
-Ừ , tôi là Ai!
-Hả? Cái gì?
-Cái Gì ở trên gác.
Con sói quay sang heo B. hỏi:
- Mày là ai?
- Tôi ko phải là Ai! Nó là Ai!-Heo B chỉ sang heo A.
- Hả! Cái gì?
- Cái Gì ở trên gác!
- Ở đâu?
-Ở Đâu là tôi!
Sau đó, sói hộc máu mà chết.