PDA

View Full Version : Phong trào xây dựng nhà tình nghĩapho_ht3
29-10-2013, 11:04 AM
Trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, UBND Q3 kết hợp cùng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã đóng góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ Nguyễn Văn Tép ở tỉnh Đồng Tháp. Dưới đây là những hình ảnh về buổi trao nhà tình nghĩa :
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01195.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01186.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01199.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01183.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01175.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01164.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01158.jpg

http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC01156.jpg.html

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC01192.jpg