PDA

View Full Version : Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2013-2014ngthaison
21-11-2013, 10:11 AM
Theo hướng dẫn của BTC (http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/khan-nhac-lai-lich-thi-cap-truong-ioe-nam-hoc-2013-2014/1_2924.html) Hội thi Tiếng Anh trên Internet năm học 2013-2014 cấp quốc gia, hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11/2013, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức thi cấp trường vào ngày thứ bảy 23/11/2013. Danh sách các bạn học sinh đã vượt qua vòng tự luyện 15 đủ điều kiện tham gia thi cấp trường được công bố trên website của BTC (tính đến 11 giờ 00 ngày 21/11/2013) như sau:

Khối lớp 3:
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_3_ioe_2013-2014_zps3b39c529.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_3_ioe_2013-2014_zps3b39c529.png)

Khối lớp 4:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_4_ioe_2013-2014_1_zpsd0b24740.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_4_ioe_2013-2014_1_zpsd0b24740.png)

Khối lớp 5:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_5_ioe_2013-2014_1_zps71a59e83.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_5_ioe_2013-2014_1_zps71a59e83.png)