PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2013-2014ngthaison
25-11-2013, 10:03 AM
Ngày thứ bảy 23/11/2013 vùa qua trường TH Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2013-2014, các em học sinh đã vượt qua vòng tự luyện 15 đều được tham gia hội thi cấp trường. Hội thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả tốt.

Xin chúc mừng các em đã tham gia Hội thi, đề nghị các em vẫn tiếp tục tham gia các vòng thi tự luyện tại nhà để chuẩn bị tốt cho Hội thi cấp Quận (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/01/2014 sau vòng 20). Chúc các em thành công


Dưới đây là 1 số hình ảnh của cuộc thi vừa qua.

[/URL]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1517_zps25d73cd3.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1517_zps25d73cd3.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1527_zpsf3ce9eed.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1527_zpsf3ce9eed.jpg)

Thí sinh Nguyễn Hồ Bảo Vân học lớp 3H, đăng ký thi vượt cấp ở lớp 4

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1522_zps50ed21d8.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1522_zps50ed21d8.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1519_zpsd5a26eb8.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1519_zpsd5a26eb8.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1520_zpsbe2ee04c.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1520_zpsbe2ee04c.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1525_zpsc420f488.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1525_zpsc420f488.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1526_zps531382c3.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1526_zps531382c3.jpg)

Kết quả Hội thi cấp trường như sau (ảnh chụp từ website của BTC)

Khối lớp 3

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_3_ioe_2013-2014_zpscdf23ada.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_3_ioe_2013-2014_zpscdf23ada.png)


Khối lớp 4
(http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1526_zps531382c3.jpg)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_4_ioe_2013-2014_1_zpse575cd70.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_4_ioe_2013-2014_1_zpse575cd70.png)


(http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1526_zps531382c3.jpg)Khối lớp 5 (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1526_zps531382c3.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_1_zps05bcc40f.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_1_zps05bcc40f.png)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_3_zpsed4ab2af.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_3_zpsed4ab2af.png)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_4_zps788d9cee.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_4_zps788d9cee.png)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_5_zpsf81f4cc3.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_5_zpsf81f4cc3.png)
[URL="http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_6_zps6747b427.png"]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_6_zps6747b427.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/kq_lop_5_ioe_2013-2014_6_zps6747b427.png)