PDA

View Full Version : Tham gia Giải Vô địch học sinh môn Bóng đáthành viên
25-11-2013, 01:03 PM
Đội tuyển bóng đá nam tham gia giải vô địch học sinh năm học 2013-2014 môn bóng đá

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1481_zps251fe729.jpg

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1482_zps4ca83f2e.jpg

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1484_zps95dc6eaf.jpg

Ra sân nào

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1485_zps46212b0b.jpg

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1486_zps00920118.jpg

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1488_zps05cfbfb8.jpg