PDA

View Full Version : Tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quậnngthaison
08-01-2014, 07:23 AM
THÔNG BÁO
V/v Tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp QuậnTheo Công văn 7343/BGDDT-GDTrH của Ban tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh trên Internet quốc gia, Vòng thi cấp Quận sẽ được diễn ra vào ngày thứ bảy 11/01/2014 theo khung giờ như sau:

- Khối lớp 3: từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 00
- Khối lớp 4: từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00
- Khối lớp 5: từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 00

Xin lưu ý: Đây là khung giờ thi duy nhất do BTC cấp toàn quốc quy định nên không thay đổi giờ thi được

Điều kiện để học sinh tham dự vòng thi cấp Quận: các em phải tham gia kỳ thi cấp trường và hoàn tất vòng thi tự luyện 20 trên hệ thống

Đề nghị các em đã tham gia dự thi cấp trường theo danh sách dưới đây tiếp tục hoàn tất các vòng thi tự luyện 20 để chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp Quận

Khối lớp 3:STT
SỐ ID
HỌ VÀ TÊN
KHỐI
LỚP
ĐIỂM


1
1200710898
Nguyễn Phạm Khánh An
3
3H
340


2
1204272937
Lê Nguyễn Khương Duy
3
3B
1140


3
1202331696
Phùng Ngọc Khánh Linh
3
3K
1040


4
1204033111
Tô Thảo My
3
3H
1180


5
1204336541
Võ Thành Tài
3
3G
170


6
116645183
Trần Thị Thủy Tiên
3
3B
820


7
1204341417
Nguyễn Đức Trung
3
3C
880


8
1202359284
Nguyễn Hồ Bảo Vân
3
3H
1560


9
1204312835
Nguyễn Ngọc Khanh Vy
3
3C
540

Khối lớp 4:
1
1204278094
Đặng Nữ Khánh An
4
4D
920


2
1204273997
Nguyễn Duy Anh
4
4D
830


3
1202716206
Nguyễn Minh Anh
4
4D
630


4
1204327439
Nguyễn Thái Hoàng Anh
4
4D
1220


5
106546532
Nguyễn Trần Vy Ân
4
4D
1850


6
1204337034
Phạm Vũ Đắc Gia
4
4D
1120


7
1204330219
Đinh Quỳnh Giang
4
4D
960


8
91335620
Nông Minh Hà
4
4A
1790


9
108240275
Phạm Vũ Hải
4
4C
1620


11
109247824
Trần Ngọc Minh Khánh
4
4K
1650


12
1204274775
Lê Quang Hiển Lâm
4
4D
1280


13
1200722698
Phan Nguyễn Tuấn Minh
4
4K
1490


14
1204277495
Hoàng Ngọc
4
4D
1210


15
1201633946
Trần Lê Hồng Ngọc
4
4H
1010


16
116646111
Phạm Hoàng Sơn
4
4K
1880


17
1202835246
Vũ Ngọc Minh Tâm
4
4H
710


18
104753388
Lê Minh Thành
4
4B
1030


19
1202558755
Nguyễn Phước Cảnh Tiên
4
4D
1080


20
1202474740
Phan Thanh Xuân Trang
4
4K
1310


21
1204266529
Văn Minh Trí
4
4D
1110


22
1204172754
Nguyễn Hồ Bảo Vân
3
3H
780


23
1204322656
Bùi Hoàng Yến
4
4K
1140


24
115751558
Đoàn Ngọc Khuê
4
4I
950


25
1201909310
Trần Nguyễn Anh Minh
4
4D
1760


26
1204346307
Đặng Lê Minh Nhật
4
4D
1710

Khối lớp 5:1
1204146161
Lai Minh Nhật Ánh
5
5N
1520


2
105508055
Dương Đoàn Minh Đức
5
5M
1880


3
1203999190
Nguyễn Lê Minh Đức
5
5O
880


4
1204151643
Hoàng Bích Ngân Hà
5
5M
970


5
1204151617
Phạm Thị Thu Hà
5
5M
1300


6
1204151616
Nguyễn Ngọc Hân
5
5M
380


7
108911134
Nguyễn Nhật Hy
5
5H
1690


8
1204169373
Nguyễn Hoàng Khang
5
5M
700


9
1204209335
Nguyễn Minh Khôi
5
5M
1510


10
109204801
Lê Thanh Khuê
5
5H
1210


11
1204151605
Tôn Nữ Ngọc Khuê
5
5M
580


12
1204151613
Ngô Ngọc Thiên Kim
5
5M
1070


14
1204151620
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
5
5M
850


15
1204146670
Đào Hoàng Đan Minh
5
5N
920


16
1204151644
Mai Quốc Minh
5
5M
440


17
108874501
Lê Minh Ánh Ngọc
5
5C
1540


18
1204151627
Tạ Đoàn Khương Nguyên
5
5M
1090


19
109252838
Trần Khánh Nhi
5
5C
1640


20
1204151622
Lê Võ Hồng Phúc
5
5M
1020


21
1200563154
Nguyễn Cao Thiên Phúc
5
5E
1420


22
1204146156
Vĩnh Bảo Uyên Phương
5
5N
1790


23
89039874
Trần Thiện Quang
5
5L
1480


24
1204151607
Nguyễn Lê Minh Quân
5
5M
830


25
1204266949
Nguyễn Hương Quỳnh
5
5M
920


26
1204146126
Võ Ngọc Đan Quỳnh
5
5N
1620


27
1204151713
Võ Trương Mỹ Quỳnh
5
5M
1040


28
1204146244
Lê Thanh Tâm
5
5N
1700


29
1204151638
Dương Ngọc Phương Thảo
5
5M
730


30
1204278787
Huỳnh Đức Thiện
5
5C
1080


31
109869848
Mai Thùy Việt Thư
5
5L
1680


32
1204146155
Nguyễn Anh Tú
5
5N
1120


33
1204151637
Lạc Gia Tuệ
5
5M
720


34
1204197524
Ngô Mỹ Uyên
5
5M
1040


35
92641038
Nguyễn Hoàng Phương Uyên
5
5M
1520


36
1204146150
Nguyễn Phạm Vũ Vi
5
5N
810


37
1204313429
Nguyễn Nguyên Vũ
5
5A
1750


38
1204146338
Phan Anh Tường Vy
5
5N
590


39
1204146173
Trần Hồng Phương Vy
5
5N
910


40
1204146265
Võ Lan Vy
5
5N
1330