PDA

View Full Version : Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2013-2014ngthaison
15-01-2014, 01:12 PM
Ngày thứ bảy 11/01/2014 vừa qua, Quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2013-2014. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Tổng số trường có học sinh tham gia dự thi cấp Quận bậc Tiểu học: 06 trường tiểu học
Tổng số học sinh tham gia dự thi: 163 học sinhKhối lớp
Cộng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thanh Tuyền
Phan Đình Phùng
Nguyễn Việt Hồng
Mê Linh
Nguyễn Thi


Lớp 3
29
7
12

10
Lớp 4
69
22
25
12
9
1Lớp 5
65
38
11
6
7
2
1


Kết quả Hội thi: (Ảnh chụp từ website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_1_zpsa7a2e260.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_1_zpsa7a2e260.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_2_zpse879393f.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_2_zpse879393f.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_3_zpsd66f463b.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_3_zpsd66f463b.png)

Khối lớp 4:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_1_zps755064c5.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_1_zps755064c5.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_2_zpsfc2e0369.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_2_zpsfc2e0369.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_3_zps7813b563.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_3_zps7813b563.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_4_zps9bfaf640.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_4_zps9bfaf640.png)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_5_zpsceb9a8bd.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_5_zpsceb9a8bd.png)

Khối lớp 5:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_1_zpsbc5a2b91.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_1_zpsbc5a2b91.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_2_zps4de129ff.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_2_zps4de129ff.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_3_zpse890132f.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_3_zpse890132f.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_4_zps0118ed6d.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_4_zps0118ed6d.png)
[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_5_zpsf68ccff8.png"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_5_zpsf68ccff8.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_5_zpsf68ccff8.png)


Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp Quận, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện nhằm chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 22/3/2014