PDA

View Full Version : Hội chợ mùa xuân 2014 - giáp ngọpho_ht3
23-01-2014, 04:15 PM
Trong không khí nhộn nhịp, sáng ngày 19/01/2014 nhà trường tổ chức Ngày Hội Chợ Mùa Xuân nhằm giúp đỡ học sinh nghèo vui Tết.
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02712.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02712.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02936.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02936.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02918.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02918.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02886-1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02886-1.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02873.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02873.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02841.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02841.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC02986.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC02986.jpg.html)