PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Gải Toán qua Internet (Violympic) cấp trường năm học 2013-2014ngthaison
17-02-2014, 07:40 AM
Thứ sáu, 14/02/2014 vừa qua, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2013-2014. BTC hội thi cấp trường căn cứ theo danh sách có trên Website của Ban tổ chức đến hết ngày 12/02/2014 có 81 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường, tuy nhiên trong ngày 13/02/2014, số lượng các em vượt qua vòng 11 (đủ điều kiện tham gia cấp trường) đã tăng đột biến thành 136 em. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 3 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 66 em (ban đầu 38 em)
Khối lớp 2: 31 em (20)
Khối lớp 3: 19 em (12)
Khối lớp 4: 11 em (06)
Khối lớp 5: 09 em (05)

Một vài hình ảnh của Hội thi cấp trường và kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)


http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1656_zps3f5de408.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1656_zps3f5de408.jpg)

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1641_zps92205fc4.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1641_zps92205fc4.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1649_zps68608d4e.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1649_zps68608d4e.jpg)


http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1646_zps1e3e16fe.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1646_zps1e3e16fe.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1659_zpsd805e0b3.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1659_zpsd805e0b3.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1655_zps4036ec85.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1655_zps4036ec85.jpg)


http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1653_zps1b8adcf4.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1653_zps1b8adcf4.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1652_zpsef4873a8.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1652_zpsef4873a8.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1651_zps64ec1199.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1651_zps64ec1199.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1657_zps57de6faf.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1657_zps57de6faf.jpg)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1666_zps71b82b3a.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1666_zps71b82b3a.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1667_zpsb30d77fa.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_1667_zpsb30d77fa.jpg)

Kết quả của từng khối lớp:
Khối lớp 1:


STT
ID
Họ và tên
Lớp
Điểm
Thời gian


1
26025217
Nguyễn Khánh Toàn
1g
300
3'13


2
25800033
Phan Hieu Minh
1m
300
6'32


3
26026533
Lý Ngọc Thanh
1k
300
8'45


4
26025270
Pham Cao Duy Quang
1g
300
10'12


5
25958812
Trần Lương Thái Quỳnh Anh
1b
300
10'15


6
25777654
Võ Thanh Hiền
1l
300
10'41


7
26026611
Dương Gia Bảo
1
300
10'54


8
25903237
Phạm Vũ Minh Nhật
1d
300
13'44


9
26045341
Tran Nguyen Ngoc Mai
1b
300
14'12


10
26022058
Nguyễn Đào Minh Anh
1b
290
6'54


11
26023823
Trieu Nguyen Ngoc Thu Thu
1g
290
7'43


12
23627557
Nguyễn Tấn Phúc
1k
290
8'10


13
26023535
Nguyen Phuc Nguyen
1l
290
9'48


14
26006019
Tranxuan Nghi
1k
290
10'56


15
25983112
Nguyễn Hoàng Nguyên
1h
290
11'56


16
26021704
Nguyen Ngoc Khanh An
1m
290
13'2


17
25892353
Nguyễn Trọng Vinh
1l
290
14'33


18
26038705
Tran Ha Bao Chau
1k
290
16'5


19
25519428
Vu Tuan Khoi
1l
290
16'10


20
25975198
Hoàng Gia Hân
1k
290
17'55


21
25996952
Nguyễn Hoàng Ánh Minh
1l
290
25'21


22
26007251
Nguyễn Ngô Xuân Trí
1e
280
7'51


23
26004341
Ngô Nhật Huy
1l
280
8'20


24
26027708
Võ Lê Gia Hân
1b
280
17'26


25
26006347
Võ Đông Tâm Anh
1l
280
19'10


26
25813871
Võ Gia Hân
1h
280
21'44


27
26025869
Le Phuoc Khanh Linh
1
280
23'46


28
25965501
Hang Nhat Gia Ky
1h
280
26'50


29
26007023
Vu Tuan Nam
1h
280
31'23


30
25921161
Trần Quang Minh
1k
270
10'4


31
20926472
Huỳnh Nguyễn Sheila
1 m
270
10'33


32
25812300
Nguyễn Duy Phong
1
270
13'39


33
25984019
Lâm Đức Hóa
1l
260
11'43


34
19737624
Nguyen Duc Bao Khoi
1l
260
12'37


35
23135118
Trần Viết Khoa
1m
260
13'46


36
26020062
Lê Minh Châu
1k
260
15'44


37
25923312
Le Ngoc Khanh Uyen
1h
250
17'50


38
25807508
Đặng Anh Minh
1h
250
23'32


39
20947020
Nguyễn Minh Quốc Bảo
1m
240
5'52


40
23286436
Ngô Tấn Nhật Minh
1m
240
8'38


41
25964201
Pham Thi Nhu Anh Anh
1k
240
10'59


42
25823021
Châu Huỳnh Giang
1h
230
7'58


43
26036702
Trương Quang Vinh
1h
230
11'10


44
25695946
Huynhthien Nhu
1l
230
18'9


45
26006608
Nguyễn Gia Bảo Hân Hân
1h
220
9'37


46
26018950
Nguyễn Đình Hải
1k
210
7'48


47
26024660
Tran Ta Khanh Uyen
1
210
9'34


48
26026333
Ngô Mỹ Linh
1b
210
15'7


49
25995996
Vũ Anh Khôi
1k
200
6'4


50
26001508
Huỳnh Nguyễn Minh Trí
1k
200
8'9


51
26001032
Lâm Nguyễn Minh Uyên
1k
200
8'20


52
26025792
Thái Quang Khang
1k
200
10'56


53
25678937
Nguyễn Phương Khôi
1l
200
15'27


54
25999349
Nguyễn Đình Vân Khánh
1k
190
9'40


55
25984045
Duong Minh Anh
1b
190
11'16


56
26011144
Phung Ngoc Kim Khanh
1m
190
11'19


57
25997274
Bạch Nam Tấn
1m
190
13'49


58
23756661
Vũ Nguyễn Trúc Quân
1g
190
17'37


59
26006643
Nguyễn Hoàng Quốc Anh
1k
180
14'27


60
26051875
Mai Phúc Khang
1l
170
10'21


61
26026664
Nguyễn Ngọc Phương Nghi
1l
160
13'55


62
26025251
Nguyễn Yên Thanh
1l
160
16'56


63
25675567
Tran Anh Triet
1l
130
11'12


64
26058504
Nguyễn Hoàng My
1
120
13'19


65
25920225
Phan Khanh Nguyen
1 k
100
10'15


66
25996815
Nguyễn Thanh Như
1h
90
9'42Khối lớp 2:STT
ID
Họ và tên
Lớp
Điểm
Thời gian


1
25761908
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
2e
300
15'34


2
25863237
Nguyen Le Minh Tung
2l
300
18'38


3
18657174
Phan Minh Quân
2e
300
19'31


4
16053153
Phạm Lê Khanh
2l
300
26'13


5
25960495
Nguyen Ngoc Minh Thu
2k
290
11'19


6
17095352
Lê Nguyễn Hà My
2g
290
12'8


7
16004481
Huỳnh Khánh Phương
2k
290
13'15


8
17272269
Nguyễn Trần Châu Duyên
2l
290
25'22


9
15866286
Nguyễn Duy Hiếu
2g
280
11'55


10
17200913
Trần Nguyễn Phương Thảo
2h
280
12'43


11
25763849
Lê Hồ Hiếu Vi
2d
280
20'50


12
22222553
Huỳnh Phương Minh
2e
280
21'3


13
25847278
Nguyễn Minh Anh
2l
280
22'15


14
25770012
Nguyễn Lê Anh Thư
2e
280
22'20


15
25846079
Nguyễn Cao Thụy Vy
2l
275
18'34


16
17193516
Nguyễn Trương Ngọc Lam
2i
270
12'19


17
25730512
Hoàng Phương Trâm
2h
270
22'56


18
26029366
Hoàng Đình Nhật Thái
2g
270
30'3


19
25744911
Nguyễn Khánh Linh
2e
260
25'22


20
25966317
Nguyễn Thu Minh
2l
250
18'50


21
25763562
Đỗ Trần Kim Ngân
2h
250
19'13


22
17697042
Đặng Huỳnh Xuân Nghi
2l
250
28'51


23
25906912
Nguyen Duc Tuan
2l
240
24'9


24
25729596
Hoàng Anh Minh
2k
215
12'8


25
26025548
Nguyen Hoang Nguyên
2l
215
16'58


26
25812252
Kim Phạm Uyên Như
2l
215
20'10


27
25978552
Nguyen Le Anh Quan
2d
145
16'37


28
25941051
Huynh Tran Bao Nghi
2l
145
26'34


29
25982474
Đoàn Thụy Khuê
2d
140
18'57


30
17385049
Nguyễn Hà Anh
2g
125
7'21


31
17166038
Nguyễn Minh Uyên Nguyên
2g
125
21'32
Khối lớp 3:STT
ID
Họ và tên
Lớp
Điểm
Thời gian


1
20469680
Dang Thien Bao
3b
300
23'23


2
15953649
Nguyễn Đỗ Khải Minh
3k
300
27'52


3
10905557
Phung Ngoc Khanh Linh
3k
290
36'23


4
23597660
Nguyễn Ngọc Khanh Vy
3c
270
52'16


5
25739998
Nguyen Anh Khoi
3c
265
33'15


6
23593394
Nguyễn Đức Trung
3c
260
39'32


7
17127027
Trịnh Xuân Khuê
3b
255
35'23


8
12011331
Dương Hoàng Nam
3c
255
50'53


9
24932583
Hồ Ngọc Vân Khanh
3a
225
21'25


10
23872422
Huynh Minh Hoang Hoang
3k
225
26'47


11
17181615
Đoàn Hương Giang
3k
225
33'32


12
14675029
Nguyễn Phạm Khánh An
3h
215
40'14


13
25675027
Le Nguyen Khuong Duy
3b
205
21'39


14
15399880
Trần Thị Thủy Tiên
3b
205
36'41


15
25712150
Đỗ Đăng Khoa
3b
190
24'0


16
22540318
Vũ Hoàng Thanh Hải
3k
190
40'3


17
25697206
Vo Phan Minh Khoi
3b
165
22'33


18
22490199
Nguyen Duc Duy
3k
160
17'5


19
25671545
Tran Hoang Minh Khoi Khoi
3b
150
43'32

Khối lớp 4:


STT
ID
Họ và tên
Lớp
Điểm
Thời gian


1
25287782
Le Nguyen Minh Hieu
4k
300
26'13


2
10378202
Nông Minh Hà
4a
290
22'43


3
19970131
Phạm Hoàng Sơn
4k
270
16'32


4
25614189
Trần Ngọc Minh Khánh
4k
270
30'31


5
10203222
Lê Minh Thành
4b
270
48'30


6
25748138
Nguyễn Gia Thịnh
4k
260
32'15


7
25745967
Nguyễn Vũ Thiên Kim
4k
250
37'40


8
26024747
Phan Thuy Phuong Nghi
4d
250
39'42


9
26036808
Nguyễn Ngọc Vân Anh
4d
240
25'0


10
25685534
Phùng Khắc Duy
4d
205
27'34


11
17119439
Nguyễn Phước Cảnh Tiên
4d
195
37'55
Khối lớp 5:STT
ID
Họ và tên
Lớp
Điểm
Thời gian


1
14228573
Tran Thien Quang
5l
280
40'7


2
23980223
Nguyễn Nguyên Vũ
5a
250
31'3


3
9960054
Lê Minh Ánh Ngọc
5c
250
45'51


4
25920020
Dương Đoàn Minh Đức
5m
230
42'20


5
25740942
Vĩnh Bảo Uyên Phương
5n
230
44'17


6
14949732
Nguyen Tran Dung Hanh
5o
180
46'52


7
25793609
Duong Ngoc Diem Han
5d
170
24'4


8
24273467
Trần Quốc Hưng
5l
160
18'59


9
12349984
Nguyễn Cao Thiên Phúc
5e
140
33'8

Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia [U]Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra trong khoảng từ 06/3/2014 đến 15/3/2014 (vòng 15)