PDA

View Full Version : Cuộc thi “Vô địch TOEFL Primary dành cho học sinh tiểu học 2014”ngthaison
18-02-2014, 03:18 PM
Cuộc thi “Vô địch TOEFL Primary dành cho học sinh tiểu học 2014” sẽ diễn vào ngày 22/02/2014 tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, số 67 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Danh sách học sinh tham gia dự thi, Số báo danh và số phòng thi cụ thể như sau:

Số ca thi : 04 ca
Ca 1: 7 giờ 30 đến 10 giờ 00
Ca 2: 10 giờ 30 đến 12 giờ 00
Ca 3: 13 giờ 30 đến 15 giờ 00
Ca 4: 16 giờ 00 đến 17 giờ 30STT


SBDHọ Tên
Ngày Sinh
(dd/mm/yyy)
Khối
Lớp
Tên Trường
Quận
Ca Thi
Phòng Thi


3342
0100963
Ngô Vy
Khanh
26/May/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3343
0100964
Vũ Quốc Nam
Anh
31/Mar/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3344
0100965
Đặng Thiên
Bảo
31/May/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3345
0100966
Nguyễn Đặng Bảo
Hân
11/Jul/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3346
0100967
Nguyễn Đức
Huy
27/Apr/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3347
0100968
Nguyễn Thảo
Nhi
17/Mar/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3348
0100969
Nguyễn Đức
Trung
21/Jul/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3349
0100970
Võ Thuỵ Minh

17/Oct/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3350
0100971
Trần Huy Chiêu
Vinh
15/Aug/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3351
0100972
Nguyễn Thảo
Vy
18/Feb/05
Khối 3
3
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3352
0100973
Nguyễn Trần Vy
Ân
13/Apr/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3353
0100974
Hoàng Đình Thục
Anh
24/Apr/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3354
0100975
Trịnh Phương
Anh
29/May/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3355
0100976
Hoàng Phương
Anh
30/Oct/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3356
0100977
Nguyễn Minh
Anh
29/Jan/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3357
0100978
Vũ Nguyễn Thái
Dương
16/Jan/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3358
0100979
Phạm Vũ Đắc
Gia
17/Jun/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3359
0100980
Trần Hoàng Duy
Khang
02/Apr/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3360
0100981
Phan Anh
Khôi
24/Mar/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3361
0100982
Lê Đắc Danh
Lam
25/Nov/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 10


3362
0100983
Lê Quang Hiển
Lâm
24/Apr/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3363
0100984
Lương Nguyễn Đức
Minh
26/Feb/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3364
0100985
Trần Nguyễn Anh
Minh
16/Jan/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3365
0100986
Lê Kim
Ngân
18/May/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3366
0100987
Hoàng
Ngọc
07/Jul/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3367
0100988
Nguyễn Lê Quý
Phúc
30/Jan/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3368
0100989
Phạm Hoàng
Sơn
01/Jan/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3369
0100990
Nguyễn Phước Cảnh
Tiên
02/Sep/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3370
0100991
Phan Thanh Xuân
Trang
01/Feb/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3371
0100992
Võ Lê Bảo
Vy
05/Jun/04
Khối 4
4
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3372
0100993
Nguyễn Hoàng
Minh
27/Feb/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3373
0100994
Lai Minh Nhật
Ánh
21/May/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3374
0100995
Dương Đoàn Minh
Đức
28/Sep/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3375
0100996
Phan Nguyên
Đức
29/Mar/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3376
0100997
Phạm Thị Thu

04/Jun/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3377
0100998
Hoàng Bích Ngân

22/Oct/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3378
0100999
Lam Đức
Hưng
29/Oct/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3379
0101000
Nguyễn Bảo
Khánh
23/Nov/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3380
0101001
Trần Công
Khoa
19/Mar/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3381
0101002
Nguyễn Minh
Khôi
19/Jan/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3382
0101003
Lê Trần Bích
Ngọc
12/Sep/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3383
0101004
Vĩnh Bảo Uyên
Phương
14/Jun/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3384
0101005
Lê Thanh
Tâm
09/Feb/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3385
0101006
Tô Yến
Thanh
13/Aug/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3386
0101007
Vũ Thuỳ
Trang
22/Feb/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3387
0101008
Tạ Lê Minh
Trí
17/Apr/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3388
0101009
Nguyễn Anh

07/Mar/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3389
0101010
Nguyễn Hoàng Phương
Uyên
18/Aug/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3390
0101011
Vũ Hoàng Lê
Vân
09/Nov/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11


3391
0101012
Trần Hồng Phương
Vy
04/Sep/03
Khối 5
5
TiH Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
Ca 04: 16:00pm
Phòng 11