PDA

View Full Version : KẾ HOẠCH Kiểm tra Giữa Học kì II Năm học 2013 – 2014ngthaison
27-02-2014, 11:49 AM
KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kì giữa Học kì II
Năm học 2013 – 2014
MÔN
LỚP MỘT
LỚP 2
LỚP 3
LỚP 4
LỚP 5Ngày
Ngày
Ngày
Ngày
Ngày


TIẾNG VIỆT
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
11/3/2014
13/3/2014(thứ ba)
(thứ ba)
(thứ ba)
(thứ ba)
(thứ năm)Ngày
Ngày
Ngày
Ngày
Ngày


TOÁN
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
12/3/2014
14/3/2014(thứ tư)
(thứ tư)
(thứ tư)
(thứ tư)
(thứ sáu)
Lưu ý: Học sinh có mặt tại trường lúc 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra, vui lòng xem file đính kèm