PDA

View Full Version : Lịch kiểm tra cuối kì 2 - Môn Tiếng Anh tăng Cường - Năm học 2013 - 2014ngthaison
18-04-2014, 02:43 PM
KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ 2 Tiếng Anh tăng cường
Năm học 2013 – 2014
(Thực hiện theo công văn số 161/GDĐT-TA ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ II môn Tiếng Anh tiểu học năm học 2013 – 2014)KỸ NĂNG/
LỚP

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂMNGHE
ĐỌC
VIẾT


Sáng 13/5/2014
(thứ ba)Sáng 13/5/2014
(thứ ba)Chiều 13/5/2014
(thứ ba)Chiều 13/5/2014
(thứ ba)Sáng 15/5/2014
(thứ năm)
NÓI


Sáng 14/5/2014
(thứ tư)Sáng 14/5/2014
(thứ tư)Chiều 14/5/2014
(thứ tư)Chiều 14/5/2014
(thứ tư)Sáng 16/5/2014
(thứ sáu)

Lưu ý :
1. Học sinh lớp 1, 2, 5 có mặt lúc 7 giờ 30; học sinh lớp 3, 4 có mặt lúc 13 giờ 30 để dự kiểm tra.