PDA

View Full Version : Giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2013 - 2014ngthaison
13-05-2014, 04:50 PM
Xin mời các em có tên trong danh sách đính kèm đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2013 - 2014 (gặp T.Tĩnh), danh sách như sau:STT
Họ và tên
Lớp
Môn


1
Nguyễn Huỳnh Bảo Khang
5I
Bóng bàn


2
Tạ Tuấn Khải
5O
Bóng bàn


3
Ngô Bảo Phúc
5B
Bóng bàn


4
Trần Hồng Phương Vy
5N
Cầu lông


5
Nguyễn Viết Khang
5G
Cầu lông


6
Hồ Hoàng Lâm
5M
Cầu lông


7
Lê Thái Ân
5K
Cầu lông


8
Nguyễn Mạnh Minh Thu
5G
Điền Kinh


9
Trần Ngọc Ý
5O
Bơi lội