PDA

View Full Version : Giấy Chứng nhận đạt giải cuộc thi Vô địch Toefl Primaryngthaison
11-06-2014, 11:56 AM
Nhà trường thân mời các em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung khảo cuộc thi vô địch Toefl Primary dành cho học sinh Tiểu học 2014 đến văn phòng trường nhận giấy chứng nhận do Sở Giáo dục - Đào tạo tp Hồ Chí Minh cấp (gặp C.Tâm). Danh sách cụ thể như sau:STT
SBD
Họ và tên
Năm sinh
Khối lớp


1
100965
Đặng Thiên
Bảo
31/05/2005
Khối 3


2
100971
Trần Huy Chiêu
Vinh
15/08/2005
Khối 3


3
100972
Nguyễn Thảo
Vy
18/02/2005
Khối 3


4
101237
Nguyễn Hương
Giang
30/01/2005
Khối 3


5
101336
Nguyễn Minh
Quân
01/01/2004
Khối 4


6
101335
Đỗ Ngọc Phương
Nghi
08/10/2004
Khối 4


7
100980
Trần Hoàng Duy
Khang
04/02/2004
Khối 4


8
100979
Phạm Vũ Đắc
Gia
17/06/2004
Khối 4


9
101332
Đinh Hoàng
Khang
01/12/2004
Khối 4


10
100987
Hoàng
Ngọc
07/07/2004
Khối 4


11
100976
Hoàng Phương
Anh
30/10/2004
Khối 4


12
100999
Lâm Đức
Hưng
29/10/2003
Khối 5


13
100995
Dương Đoàn Minh
Đức
28/09/2003
Khối 5


14
100994
Lai Minh Nhật
Ánh
21/05/2003
Khối 5


15
101000
Nguyễn Bảo
Khánh
23/11/2003
Khối 5


16
101461
Lê Trần Thu
Phương
18/07/2003
Khối 5


17
101005
Lê Thanh
Tâm
09/02/2003
Khối 5


18
100993
Nguyễn Hoàng
Minh
27/02/2003
Khối 5


19
101009
Nguyễn Anh

07/03/2003
Khối 5


20
101008
Tạ Lê Minh
Trí
17/04/2003
Khối 5


21
101458
Võ Ngọc Đan
Quỳnh
20/12/2003
Khối 5


22
101464
Ngô Ngọc Thiên
Kim
15/11/2003
Khối 5


23
101012
Trần Hồng Phương
Vy
04/09/2003
Khối 5


24
101003
Lê Trần Bích
Ngọc
12/09/2003
Khối 5


25
101463
Nguyễn Hương
Quỳnh
01/05/2003
Khối 5


26
101459
Vĩnh Bảo Uyên
Phương
14/06/2003
Khối 5