PDA

View Full Version : Hội thi kể chuyện : " Điển hình làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"pho_ht3
19-03-2012, 11:00 AM
Hội thi cấp trường :
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00554.jpg
Cô Lê Thị Phương Dung đại diện GV tổ 4
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00548.jpg
Cô Nguyễn Kim Thu đại diện GV tổ 1
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00559.jpg
Cô Huỳnh Thị Ngọc Trinh đại diện GV tổ 3
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00551.jpg
Cô Nguyễn Thị Kim Hồng đại diện GV tổ 2
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00546.jpg
Cô Đỗ Thị Mỹ Linh đại diện GV tổ 5

pho_ht3
19-03-2012, 11:04 AM
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00538.jpg
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai đại diện tổ Văn phòng
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00535.jpg
Cô Ngô Thị Thanh Tâm đại diện tổ Bán trú
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00562.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00542.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00557.jpg

pho_ht3
19-03-2012, 11:05 AM
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00552.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC00549.jpg
Hội thi thành công tốt đẹp.