PDA

View Full Version : Phổ biến Pháp luật tháng 9: An ninh và Quốc phòng.pho_ht3
29-08-2014, 10:37 AM
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC04131-1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC04131-1.jpg.html)
Đồng chí Đoàn Thanh Hùng Trưởng phòng Huấn học Ban tuyên giáo Thành uỷ báo cáo chuyên đề An ninh và Quốc phòng cho Hội đồng sư phạm Nhà trường.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC04133-1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC04133-1.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC04140-1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC04140-1.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC04138.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC04138.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC04135.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC04135.jpg.html)