PDA

View Full Version : Hoạt động các câu lạc bộ thể thaopho_ht1
10-10-2014, 10:10 AM
Câu lạc bộ Thể dục thể thao khai giảng các lớp như : Bóng bàn; Cờ vua, Cờ tướng, Thể dục nhịp điệu, Võ thuật.
Kính gửi quý vị một số hình ảnh hoạt động của các câu lạc bộ.

Câu Lạc bộ Bóng bàn

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04689_zps44c25990.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04671_zpsfa70ffae.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04672_zpsca8fbfd8.jpg

Câu lạc bộ thể dục nhịp điệu

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04674_zps38ea1411.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04675_zps0622beb8.jpg


Câu lạc bộ Cờ vua, Cờ tướng

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04684_zps4118a679.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04677_zps69ee343c.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04680_zps8bdf349c.jpg

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04678_zpse8111e05.jpg

Câu lạc bộ Võ thuật

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04685_zpsca27f587.jpghttp://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04687_zps062c98f2.jpg