PDA

View Full Version : Lịch kiểm tra cuối kì 1 - Môn Tiếng Anh tăng Cường - Năm học 2012 - 2013ngthaison
29-11-2012, 11:33 AM
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – CUỐI KÌ I

MÔN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂMNÓI


Sáng ngày


18/12/2012

(Thứ ba)

Sáng ngày

20/12/2012

(Thứ năm)

Sáng ngày

20/12/2012

(Thứ năm)

Sáng ngày

18/12/2012

(Thứ ba)NGHE – ĐỌC – VIẾT


Sáng ngày

19/12/2012

(Thứ tư)

Sáng ngày

21/12/2012

(Thứ sáu)

Sáng ngày

21/12/2012

(Thứ sáu)

Sáng ngày

19/12/2012

(Thứ tư)