PDA

View Full Version : Hoạt động chuyên mônpho_ht3
27-11-2014, 08:46 AM
Trong buổi họp chuyên môn định kỳ, nhà trường tập huấn kỹ năng viết ma trận giúp giáo viên tự soạn đề kiểm tra.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_1857-1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_1857-1.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_1865.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_1865.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_1862.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_1862.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_1863.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_1863.jpg.html)