PDA

View Full Version : Kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2014-2015ngthaison
12-01-2015, 04:20 PM
Ngày thứ bảy 10/01/2015 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2014-2015. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Tổng số trường có học sinh tham gia dự thi cấp Quận bậc Tiểu học: 06 trường tiểu học
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 231 học sinhĐơn vị
Tổng số
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5


Nguyễn Thanh Tuyền
111
37
38
36


Nguyễn Thái Sơn
62
13
15
34


Kỳ Đồng
30
4
15
11


Phan Đình Phùng
14

1
13


Trần Quốc Thảo
13
2
6
5


DL Quốc Tế
1

1Cộng
231
56
76
99


Kết quả Hội thi: (Ảnh chụp từ website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_1_1415_zpsbe4f5d4e.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_1_1415_zpsbe4f5d4e.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_2_1415_zps03a3c8c3.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_2_1415_zps03a3c8c3.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_3_1415_zps513377e3.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_3_1415_zps513377e3.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_4_1415_zps54d06a5f.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_4_1415_zps54d06a5f.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_5_1415_zps3629880c.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k3_quan_5_1415_zps3629880c.png)

Khối lớp 4:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_1_1415_zps3bee4cd0.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_1_1415_zps3bee4cd0.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_2_1415_zps9b085f54.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_2_1415_zps9b085f54.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_3_1415_zpse2e1e1eb.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_3_1415_zpse2e1e1eb.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_4_1415_zpsd01ca927.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_4_1415_zpsd01ca927.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_5_1415_zpsfb62d0dc.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_5_1415_zpsfb62d0dc.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_6_1415_zpsa4fd2c2a.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_6_1415_zpsa4fd2c2a.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_7_1415_zpsd82a772b.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k4_quan_7_1415_zpsd82a772b.png)

Khối lớp 5:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_1_1415_zps80b29522.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_1_1415_zps80b29522.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_2_1415_zps2a8f9cc7.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_2_1415_zps2a8f9cc7.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_3_1415_zps64b754df.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_3_1415_zps64b754df.png)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_4_1415_zps2ac67ce9.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_4_1415_zps2ac67ce9.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_5_1415_zps0dbac13b.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_5_1415_zps0dbac13b.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_6_1415_zpsd891f8e6.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_6_1415_zpsd891f8e6.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_7_1415_zps6c69850c.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_7_1415_zps6c69850c.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_8_1415_zpsf71dae2d.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/k5_quan_8_1415_zpsf71dae2d.png)

Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp Quận, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện nhằm chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 07, 08/3/2015

Văn bản gốc: xin mời xem [U]ở đây (http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/cong-van-huong-dan-to-chuc-thi-ioe-moi/1_3074.html)