PDA

View Full Version : Vòng thi cấp Quận toán Violympic năm học 2014 - 2015pho_ht3
07-03-2015, 08:59 AM
Thứ sáu 06/3/2015, Nhà trường đã tổ chức vòng thi toán Violympic cấp Quận cho học toàn trường.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06190.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06190.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06195.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06195.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06192.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06192.jpg.html)