PDA

View Full Version : Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận lần thứ XVIIIpho_ht3
07-03-2015, 10:52 AM
Sáng thứ bảy ngày 07/3/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận cho học sinh toàn Quận 3 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06216_1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06216_1.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06221.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06221.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06215_1.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06215_1.jpg.html)

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC06213.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/DSC06213.jpg.html)