PDA

View Full Version : Giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2014 - 2015ngthaison
25-05-2015, 01:22 PM
Xin mời các em có tên trong danh sách dưới đây đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2014 - 2015 (gặp T.Tĩnh), danh sách cụ thể như sau:STT
Họ và tên
Lớp
Môn


1
Lương Vĩnh Thiệu
5D
Cầu lông


2
Vũ Bích Phương
5K
Cầu lông


3
Lê Hoàng Bảo Ngọc
5A
Bơi lội


4
Nguyễn Đắc Phúc
5K
Bơi lội


5
Nguyễn Ngọc Trúc Anh
4K
Bơi lội


6
Nguyễn Thái Hoàng Ngân
5E
Bơi lội


7
Nguyễn Xuân Ngọc Hân
3G
Bơi lội


8
Trang Nguyễn Hồng Nhung
5C
Bơi lội


9
Vũ Ngọc Trâm Anh
3D
Cờ Vua


10
Bùi Nam Phương
3K
Cờ Vua


11
Nguyễn Khánh Trang Anh
3I
Cờ Vua


12
Lương Ngọc Khánh Linh
3B
Cờ Vua


13
Thân Trọng Lê Minh
5B
Điền Kinh


14
Phạm Nguyễn Quốc An
5D
Điền Kinh


15
Nguyễn Văn Thiện
5I
Điền Kinh