PDA

View Full Version : Đăng ký nhập học lớp 1 năm học 2015-2016 tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơnngthaison
04-07-2015, 09:30 AM
Thực hiện nghiêm túc theo văn bản 1749/GDĐT-TH (http://hcm.edu.vn/ThongBao/2015/6/1749TiH.pdf) ngày 08/6/2015 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1; căn cứ công văn số 104/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016; thực hiện theo công văn số 316/GDĐT-TTr ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về phân tuyến trẻ ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016. Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã thành lập Hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận hồ sơ đang ký vào lớp 1 năm học 2015-2016 của phụ huynh theo đúng nguyên tắc công khai, nghiêm túc, công bằng, ngăn chặn tiêu cực trong việc chạy trường bằng biện pháp tích cực từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đến công tác tổ chức, tuyên truyền xã hội. Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân Phường 8, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học.

Xin giới thiệu một vài hình ảnh những ngày đầu tiên phụ huynh đến đăng ký nhập học lớp 1


Việc đón tiếp phụ huynh được chuẩn bị chu đáo ngay từ cổng trường

(http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2147_zpst06tztmg.jpg)[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2147_zpst06tztmg.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2147_zpst06tztmg.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2148_zps9dua5zq8.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2148_zps9dua5zq8.jpg)


Thông báo rõ ràng, đặt nơi thuận tiện


(http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2146_zps36gulqq8.jpg)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2146_zps36gulqq8.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2146_zps36gulqq8.jpg)

Khu vực đón tiếp và hướng dẫn làm thủ tục cho phụ huynh

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2152_zpskcz3idbd.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2152_zpskcz3idbd.jpg)


Tư vấn về BHYT, nơi khám chữa bệnh ban đầu cho phụ huynh

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2151_zpsmvaxfife.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2151_zpsmvaxfife.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2156_zpsoiuzo3k4.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2156_zpsoiuzo3k4.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2157_zpsnbayqzip.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2157_zpsnbayqzip.jpg)

Tư vấn vui vẻ, hòa nhã, thân thiện

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2153_zpsndophcaf.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2153_zpsndophcaf.jpg)


http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2158_zpsp0xl41ut.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2158_zpsp0xl41ut.jpg)

Giải đáp thắc mắc trong hồ sơ và chương trình Tiếng Anh Tích hợp

[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2160_zpsa7ik5uyn.jpg"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2160_zpsa7ik5uyn.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/IMG_2160_zpsa7ik5uyn.jpg)