PDA

View Full Version : Tổ chức khám sức khỏe học sinh đầu năm họcngthaison
06-10-2015, 03:51 PM
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, nhằm phát hiện sớm những bệnh lý học đường, thành lập hồ sơ quản lý theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học, đồng thời có thông báo cho Giáo viên, cha mẹ học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó việc tổ chức khám sức khỏe học sinh đầu năm học còn nhằm phân loại và có kế hoạch phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề về sức khỏe và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định hiện hành. Ngay từ đầu tháng 9 năm 2015 trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường. Dưới đây là một vài hình ảnh về việc khám sức khỏe học sinh năm học 2015-2016.

Quang cảnh khu vực khám sức khỏe học sinh
[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0052_zpsw297rsfm.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0052_zpsw297rsfm.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0081_zpshhtryato.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0081_zpshhtryato.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0082_zpsdpefabmi.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0082_zpsdpefabmi.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0083_zpsbkjd2dn3.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0083_zpsbkjd2dn3.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0084_zpsbvgtokfj.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0084_zpsbvgtokfj.jpg)

Các bạn đến khu vực kiểm tra chiều cao, cân nặng:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0054_zpspdtgo6ww.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0054_zpspdtgo6ww.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0055_zpscwctc1jx.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0055_zpscwctc1jx.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0060_zpsk3zzngp5.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0060_zpsk3zzngp5.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0058_zpssg2x6rme.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0058_zpssg2x6rme.jpg)

Khu vực đo thị lực:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0073_zpspyhjolbk.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0073_zpspyhjolbk.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0068_zpsiweqwdao.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0068_zpsiweqwdao.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0066_zpsefbguvvv.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0066_zpsefbguvvv.jpg)

Kiểm tra tai mũi họng:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0076_zpsupef7l0p.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0076_zpsupef7l0p.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0070_zpsaotvbtte.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0070_zpsaotvbtte.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0071_zpsudk1pkwh.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0071_zpsudk1pkwh.jpg)

Khám ngoại khoa:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0075_zpskwl31ozt.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0075_zpskwl31ozt.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0074_zps66fd5em2.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0074_zps66fd5em2.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0091_zpsmgudib08.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0091_zpsmgudib08.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0094_zps8qyex4na.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0094_zps8qyex4na.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0093_zpsnn0cthm0.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0093_zpsnn0cthm0.jpg)

Khám nội khoa:


(http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0088_zpsuuhkpiud.jpg)http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0088_zpsuuhkpiud.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0088_zpsuuhkpiud.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0087_zps8fuerilg.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0087_zps8fuerilg.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0056_zpsqnt3cthu.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0056_zpsqnt3cthu.jpg)

[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0057_zpsyerdoadw.jpg"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0057_zpsyerdoadw.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Kham suc khoe hoc sinh/IMG_0057_zpsyerdoadw.jpg)