PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Trường năm học 2015-2016ngthaison
07-12-2015, 04:48 PM
Ngày thứ bảy 05/12/2015 vừa qua, theo đúng lịch công bố của ban tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi cấp trường. Tham dự hội thi cấp trường gồm tất cả các em vượt qua vòng tự luyện 15 (danh sách các em được công bố trên Website www.ioe.vn (http://www.ioe.vn/)).

Tổng cộng danh sách có 111 học sinh đủ điều kiện dự thi. Trong đó
Khối lớp 3: 48 học sinh
Khối lớp 4: 34 học sinh
Khối lớp 5: 29 học sinh


Xin chúc mừng các em đã tham gia Hội thi, đề nghị các em vẫn tiếp tục tham gia các vòng thi tự luyện tại nhà để chuẩn bị tốt cho Hội thi cấp Quận (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/01/2016 sau vòng 20). Chúc các em thành công

Một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày thứ bảy vừa qua
[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0505_zpski3v7hsl.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0505_zpski3v7hsl.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0504_zpsrzk0acco.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0504_zpsrzk0acco.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0507_zpsy6c012pq.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0507_zpsy6c012pq.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0503_zpshhhntvxb.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0503_zpshhhntvxb.jpg)

Kết quả khối lớp 3: (chụp từ website của BTC)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_1_zpsa4gvnog7.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_1_zpsa4gvnog7.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_2_zpscxjervhv.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_2_zpscxjervhv.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_3_zpsplx6ujil.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_3_zpsplx6ujil.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_4_zpswpxfuydh.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_3_4_zpswpxfuydh.png)


Một số hình ảnh và kết quả của khối lớp 4:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0494_zpssrwxagyl.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0494_zpssrwxagyl.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0495_zpslyxsihjp.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0495_zpslyxsihjp.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0496_zpsmhvikf1k.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0496_zpsmhvikf1k.jpg)


http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_1_zpsezv45ebo.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_1_zpsezv45ebo.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_2_zpsrkjwlvfz.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_2_zpsrkjwlvfz.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_3_zpsmct1fmsi.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_4_3_zpsmct1fmsi.png)


Khối lớp 5:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0500_zpswoc5grt9.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/IMG_0500_zpswoc5grt9.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_1_zpsdsab6kyl.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_1_zpsdsab6kyl.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_2_zpsx9coyqh7.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_2_zpsx9coyqh7.png)
[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_3_zpshxs4edel.png"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_3_zpshxs4edel.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/IOE_truong/lop_5_3_zpshxs4edel.png)