PDA

View Full Version : Cuộc thi Toefl Primary Challenge 2015-2016 dành cho học sinh tiểu họcngthaison
04-01-2016, 05:14 PM
Theo thông báo từ Sở Giáo Dục Đào tạo tp Hồ Chí Minh, cuộc thi Toefl Primary Challenge 2015-2016 dành cho học sinh tiểu học được tổ chức như sau:

Thời gian: Thứ bảy, 09/01/2016

Ca 1: tập trung lúc 7 giờ 30 - Phụ huynh đón con lúc 9 giờ 00
Ca 2: tập trung lúc 10 giờ 00 - Phụ huynh đón con lúc 11 giờ 30
Ca 3: tập trung lúc 13 giờ 15 - Phụ huynh đón con lúc 14 giờ 30
Ca 4: tập trung lúc 15 giờ 30 - Phụ huynh đón con lúc 17 giờ 00

Địa điểm: Trường Tiểu học Võ Trường Toản – 354/74 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Học sinh khi đi dự thi mang theo 1 trong 3 loại giấy tờ sau:
- Giấy báo dự thi;
- Thẻ học sinh;
- Bản photo giấy khai sinh

Số phòng thi, ca thi và danh sách học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tham dự kỳ thi Toefl PrimarySTT
No.
Họ và tên đệm
Last and Middle Name
Tên
First Name
Ngày Sinh
DOB
Số Báo Danh
Reg.N
Lớp
Class
Phòng Thi
Test Room
Ca thi


1
Dương Minh
Anh
8/Mar/07
60108408
3A
Phòng 06
Ca 03


2
Phạm Vũ Minh
Nhật
26/Jan/07
60108409
3C
Phòng 06
Ca 03


3
Nguyễn Minh
Phúc
3/Apr/07
60108410
3C
Phòng 06
Ca 03


4
Bùi Vi
Quân
15/Jun/07
60108411
3C
Phòng 06
Ca 03


5
Vũ Anh
Khôi
13/Aug/07
60108412
3C
Phòng 06
Ca 03


6
Nguyễn Lê Bảo
Hân
5/May/07
60108413
3I
Phòng 06
Ca 03


7
Lâm Đức
Hóa
25/Mar/07
60108414
3K
Phòng 06
Ca 03


8
Nguyễn Trần Thiên
Lộc
13/Jan/07
60108415
3K
Phòng 06
Ca 03


9
Trần Bảo
Di
11/Feb/07
60108416
3K
Phòng 06
Ca 03


10
Phạm Hoàng
Sang
12/Aug/07
60108417
3K
Phòng 06
Ca 03


11
Nguyễn Phạm Phương
Đan
31/Dec/07
60108418
3K
Phòng 06
Ca 03


12
Ngô Thanh
Luận
1/Dec/07
60108419
3K
Phòng 06
Ca 03


13
Hà Kim
Khánh
13/Aug/07
60108420
3K
Phòng 06
Ca 03


14
Nguyễn Vũ
Hiếu
8/Dec/07
60108421
3K
Phòng 06
Ca 03


15
Nguyễn Ngọc Nguyên
Hảo
11/Sep/07
60108422
3K
Phòng 06
Ca 03


16
Nguyễn Hoàng Ánh
Minh
29/Dec/07
60108423
3K
Phòng 06
Ca 03


17
Nguyễn Ngọc Khánh
An
27/May/07
60108424
3K
Phòng 06
Ca 03


18
Tô Minh
Khuê
27/Mar/07
60108425
3K
Phòng 06
Ca 03


19
Võ Nguyễn Anh
Thư
6/Feb/07
60108426
3K
Phòng 06
Ca 03


20
Trần Gia Bảo
Nghi
13/Aug/07
60108427
3K
Phòng 06
Ca 03


21
Nguyễn Quỳnh
Như
3/Nov/07
60108428
3K
Phòng 07
Ca 03


22
Nguyễn Hòa
Việt
2/Jul/07
60108429
3K
Phòng 07
Ca 03


23
Lê Nguyễn Hoàng
Liên
10/Jun/07
60108430
3K
Phòng 07
Ca 03


24
Ngô Khánh
Hân
16/Sep/07
60108431
3K
Phòng 07
Ca 03


25
Ngô Tấn Nhật
Minh
29/Apr/07
60108432
3K
Phòng 07
Ca 03


26
Nguyễn Ngô Thanh
Xuân
20/Mar/07
60108433
3K
Phòng 07
Ca 03


27
Đinh Dạ Minh
Châu
5/Dec/07
60108434
3K
Phòng 07
Ca 03


28
Nguyễn Đức
Mạnh
2/Dec/07
60108435
3K
Phòng 07
Ca 03


29
Nguyễn Bách
Khang
28/Aug/07
60108436
3K
Phòng 07
Ca 03


30
Lê Minh Thiên
An
3/Apr/07
60108437
3K
Phòng 07
Ca 03


31
Trần Cao
Triết
9/Nov/07
60108438
3K
Phòng 07
Ca 03


32
Trần Cao
Minh
9/Nov/07
60108439
3K
Phòng 07
Ca 03


33
Trần Khánh
Đăng
12/Sep/07
60108440
3K
Phòng 07
Ca 03


34
Nguyễn Quang
Thái
10/Jul/07
60108441
3K
Phòng 07
Ca 03


35
Hoàng Khả
Du
27/Mar/07
60108442
3L
Phòng 07
Ca 03


36
Huỳnh Nguyễn
Sheila
14/Dec/07
60108443
3L
Phòng 07
Ca 03


37
Phan Ngọc
Quỳnh
24/Oct/07
60108444
3M
Phòng 07
Ca 03


38
Trần Anh
Triết
11/Oct/07
60108445
3M
Phòng 07
Ca 03


39
Võ Phương Minh
Ánh
17/Jun/07
60108446
3M
Phòng 07
Ca 03


40
Trần Viết
Khoa
14/Apr/07
60108447
3M
Phòng 07
Ca 03


41
Châu Uyên
My
25/Jul/06
60108448
4A
Phòng 07
Ca 03


42
Nguyễn Lê Anh
Thư
6/Apr/06
60108449
4A
Phòng 07
Ca 03


43
Nguyễn Ngọc Mỹ
Duyên
9/Jan/06
60108450
4A
Phòng 07
Ca 03


44
Nguyễn Tuấn
Khải
12/Sep/06
60108451
4A
Phòng 07
Ca 03


45
Nguyễn Lê Minh
Hưng
2/Dec/06
60108452
4A
Phòng 07
Ca 03


46
Bùi Đức
Anh
24/Jul/06
60108453
4A
Phòng 08
Ca 03


47
Lê Hoàng Quốc
Khang
3/May/06
60108454
4A
Phòng 08
Ca 03


48
Lê Ngọc Hiền
Thảo
14/May/06
60108455
4A
Phòng 08
Ca 03


49
Nguyễn Phan Quang
Anh
9/May/06
60108456
4A
Phòng 08
Ca 03


50
Đinh Nhã
Uyên
3/Oct/06
60108457
4A
Phòng 08
Ca 03


51
Nguyễn Minh
Khanh
27/Jan/06
60108458
4A
Phòng 08
Ca 03


52
Trần Nguyễn Xuân
Nhi
14/Jan/06
60108459
4A
Phòng 08
Ca 03


53
Lê Hồ Hiếu
Vi
24/Jan/06
60108460
4A
Phòng 08
Ca 03


54
Phạm Gia
Hân
21/Aug/06
60108461
4A
Phòng 08
Ca 03


55
Nguyễn Tú
Anh
7/Apr/06
60108462
4A
Phòng 08
Ca 03


56
Trần Minh
Huy
10/Jul/06
60108463
4A
Phòng 08
Ca 03


57
Huỳnh Phương
Minh
6/Jan/06
60108464
4A
Phòng 08
Ca 03


58
Huỳnh Minh
Thiên
8/Mar/06
60108465
4A
Phòng 08
Ca 03


59
Đinh Tuấn
Kiệt
2/Aug/06
60108466
4A
Phòng 08
Ca 03


60
Lợi Quang
Huy
10/Feb/06
60108467
4A
Phòng 08
Ca 03


61
Trần Nguyễn Minh
Khuê
22/Jun/06
60108468
4A
Phòng 08
Ca 03


62
Phạm Thùy Minh
Giang
20/Aug/06
60108469
4B
Phòng 08
Ca 03


63
Dương Võ Phương
Nghi
11/Aug/06
60108470
4B
Phòng 08
Ca 03


64
Lê Nguyễn Kỳ
Anh
28/Mar/06
60108471
4B
Phòng 08
Ca 03


65
Nguyễn Khánh
Linh
26/Nov/06
60108472
4B
Phòng 08
Ca 03


66
Hoàng Phạm Tiến
Thành
3/Nov/06
60108473
4B
Phòng 08
Ca 03


67
Lê Phan
Nhân
17/Apr/06
60108474
4B
Phòng 08
Ca 03


68
Nguyễn Cát
Minh
24/Dec/06
60108475
4B
Phòng 08
Ca 03


69
Nguyễn Ngọc Thiên
Ân
13/Feb/06
60108476
4B
Phòng 08
Ca 03


70
Dương Lê Hoàng Thiên
An
17/Jun/06
60108477
4C
Phòng 08
Ca 03


71
Mạnh
Tuấn
19/Oct/06
60108478
4C
Phòng 09
Ca 03


72
Nguyễn Thúy

21/Sep/06
60108479
4C
Phòng 09
Ca 03


73
Bùi Hoàng
Minh
9/Jun/06
60108480
4C
Phòng 09
Ca 03


74
Phạm Dương Đại
Minh
12/May/06
60108481
4D
Phòng 09
Ca 03


75
Lý Lê Ngọc
Minh
1/Jul/06
60108482
4D
Phòng 09
Ca 03


76
Đỗ Cao Gia
Hân
14/Jul/06
60108483
4D
Phòng 09
Ca 03


77
Nguyễn Ngọc Thùy
Dương
11/Jun/06
60108484
4D
Phòng 09
Ca 03


78
Nguyễn Hữu Anh
Tuấn
10/Apr/06
60108485
4D
Phòng 09
Ca 03


79
Nguyễn Minh
Anh
12/Mar/06
60108486
4E
Phòng 09
Ca 03


80
Trúc Thảo
Phương
28/Oct/06
60108487
4E
Phòng 09
Ca 03


81
Nguyễn Diệp Bội
Nghi
8/Mar/06
60108488
4E
Phòng 09
Ca 03


82
Nguyễn Ngọc Hồng
Minh
2/Jan/06
60108489
4E
Phòng 09
Ca 03


83
Phan Gia
Hân
15/Jan/06
60108490
4E
Phòng 09
Ca 03


84
Trần Tấn
Lộc
10/Nov/06
60108491
4E
Phòng 09
Ca 03


85
Mai Gia
Huy
28/Aug/06
60108492
4G
Phòng 09
Ca 03


86
Phan Tuyết
Nhung
23/Mar/06
60108493
4G
Phòng 09
Ca 03


87
Trần Hoàng Khánh
Vân
3/Oct/06
60108494
4G
Phòng 09
Ca 03


88
Nguyễn Ngọc Minh
Thư
1/Nov/06
60108495
4G
Phòng 09
Ca 03


89
Nguyễn Lê Quỳnh
Trâm
20/Feb/06
60108496
4G
Phòng 09
Ca 03


90
Phạm Ngọc
Bội
10/Jun/06
60108497
4G
Phòng 09
Ca 03


91
Nguyễh Trần Châu
Duyên
10/Apr/06
60108498
4H
Phòng 09
Ca 03


92
Nguyễn Cao Thuỵ
Vy
19/Mar/06
60108499
4H
Phòng 09
Ca 03


93
Nguyễn Hà
Anh
30/Dec/06
60108500
4H
Phòng 09
Ca 03


94
Trần Ngọc Chúc
My
3/Aug/06
60108501
4H
Phòng 09
Ca 03


95
Lê Phương

1/Aug/06
60108502
4H
Phòng 09
Ca 03


96
Trần Hữu
Phúc
18/Nov/06
60108503
4H
Phòng 10
Ca 03


97
Huỷnh Giang Vĩnh
Khang
2/Sep/06
60108504
4H
Phòng 10
Ca 03


98
Lê Đông
Ân
5/Aug/06
60108505
4H
Phòng 10
Ca 03


99
Hoàng Phương
Trâm
21/Nov/06
60108506
4H
Phòng 10
Ca 03


100
Nguyễn Thu
Minh
2/Apr/06
60108507
4H
Phòng 10
Ca 03


101
Tô Nguyễn Yến
Nhi
5/Jan/06
60108508
4H
Phòng 10
Ca 03


102
Tống Minh
Anh
27/Apr/06
60108509
4H
Phòng 10
Ca 03


103
Nguyễn Trí
Minh
3/Nov/06
60108510
4H
Phòng 10
Ca 03


104
Huang Shan
Jun
27/Sep/06
60108511
4H
Phòng 10
Ca 03


105
Ngô Thanh
Lâm
15/Apr/06
60108512
4H
Phòng 10
Ca 03


106
Nguyễn Ngọc Khánh
An
17/Jun/06
60108513
4I
Phòng 10
Ca 03


107
Nguyễn Châu Hoàng
Yến
21/Aug/06
60108514
4I
Phòng 10
Ca 03


108
Cấn Khánh
Linh
30/Oct/06
60108515
4I
Phòng 10
Ca 03


109
Thái Nguyên
Linh
20/Jan/06
60108516
4I
Phòng 10
Ca 03


110
Đỗ Trần Trung
Kiên
9/Nov/06
60108517
4I
Phòng 10
Ca 03


111
Trần Thụy Ngọc
Linh
13/Apr/06
60108518
4I
Phòng 10
Ca 03


112
Văn Hoàng
Kiệt
17/Mar/06
60108519
4I
Phòng 10
Ca 03


113
Lê Đức
Cường
25/Jul/06
60108520
4I
Phòng 10
Ca 03


114
Lê Nguyễn Hà
My
13/Aug/06
60108521
4I
Phòng 10
Ca 03


115
Đậu Quang
Anh
29/Mar/06
60108522
4I
Phòng 10
Ca 03


116
Đỗ Tấn
Lộc
25/Sep/06
60108523
4I
Phòng 10
Ca 03


117
Nguyễn Đức Phương
Nam
2/May/06
60108524
4I
Phòng 10
Ca 03


118
Nguyễn Huỳnh Minh
Anh
1/Jan/06
60108525
4I
Phòng 10
Ca 03


119
Đặng Huỳnh Xuân
Nghi
1/Nov/06
60108526
4I
Phòng 10
Ca 03


120
Huỳnh

17/Nov/06
60108527
4I
Phòng 10
Ca 03


121
Trần Minh
Khôi
14/Apr/06
60108528
4I
Phòng 11
Ca 03


122
Nguyễn Vĩ
Cầm
31/Jan/06
60108529
4I
Phòng 11
Ca 03


123
Nguyễn Hồng Bảo
Hân
6/May/06
60108530
4I
Phòng 11
Ca 03


124
Lương Thái Hồng
Ngọc
3/Nov/06
60108531
4I
Phòng 11
Ca 03


125
Nguyễn Bảo
Châu
20/May/06
60108532
4I
Phòng 11
Ca 03


126
Phạm Lê Hoàng
Thịnh
11/Apr/06
60108533
4K
Phòng 11
Ca 03


127
Trần Huy
Tường
25/Jul/06
60108534
4K
Phòng 11
Ca 03


128
Nguyễn Duy
Hiếu
6/Mar/06
60108535
4K
Phòng 11
Ca 03


129
Nguyễn Hữu
Đạt
26/Jul/06
60108536
4K
Phòng 11
Ca 03


130
Lư Ngọc
Hân
1/Jan/06
60108537
4K
Phòng 11
Ca 03


131
Đặng Như Phương
Anh
3/May/06
60108538
4K
Phòng 11
Ca 03


132
Hoàng Minh
Quân
2/Jul/06
60108539
4K
Phòng 11
Ca 03


133
Phạm Lê Hoàng
Thiịnh
11/Apr/06
60108540
4K
Phòng 11
Ca 03


134
Trần Yến
Nhi
1/May/06
60108541
4K
Phòng 11
Ca 03


135
Đỗ Quốc
Thắng
17/Feb/06
60108542
4K
Phòng 11
Ca 03


136
Nguyễn Quốc
Khánh
11/Jul/06
60108543
4K
Phòng 11
Ca 03


137
Phan Thanh
Hương
14/Jun/06
60108544
4K
Phòng 11
Ca 03


138
Lương Hoàng
Khang
7/Sep/06
60108545
4K
Phòng 11
Ca 03


139
Lương Minh
Khôi
21/Sep/06
60108546
4K
Phòng 11
Ca 03


140
Nguyễn Trương Ngọc
Lam
5/Dec/06
60108547
4L
Phòng 11
Ca 03


141
Bùi Nguyên
Thư
1/Nov/06
60108548
4L
Phòng 11
Ca 03


142
Trần Tuệ
Mẫn
17/Apr/06
60108549
4L
Phòng 11
Ca 03


143
Cao Nguyên
Tiến
3/Apr/06
60108550
4L
Phòng 11
Ca 03


144
Nguyễn Hồng

11/Nov/06
60108551
4L
Phòng 11
Ca 03


145
Huỳnh Công Đông
Hải
12/Apr/06
60108552
4L
Phòng 11
Ca 03


146
Hoàng Anh
Minh
16/Feb/06
60108553
4L
Phòng 12
Ca 03


147
Trình Nguyễn Khánh
An
15/Mar/06
60108554
4L
Phòng 12
Ca 03


148
Võ Phan Minh
Khôi
5/Nov/05
60108555
5A
Phòng 12
Ca 03


149
Lương Phan Hải
Anh
16/Oct/05
60108556
5A
Phòng 12
Ca 03


150
Vương Thái
Hưng
25/Apr/05
60108557
5B
Phòng 12
Ca 03


151
Phạm Ngọc Thu
An
7/Dec/05
60108558
5B
Phòng 12
Ca 03


152
Vũ Lê Anh
Thư
23/Nov/05
60108559
5B
Phòng 12
Ca 03


153
Nguyễn Như Ngọc
Bảo
9/Feb/05
60108560
5B
Phòng 12
Ca 03


154
Nguyễn Hà Quang
Huy
6/Feb/05
60108561
5B
Phòng 12
Ca 03


155
Lê Phương
Anh
19/Jan/05
60108562
5B
Phòng 12
Ca 03


156
Võ Ngọc Kim
Anh
3/Jan/05
60108563
5B
Phòng 12
Ca 03


157
Tô Quế
Anh
1/Feb/05
60108564
5B
Phòng 12
Ca 03


158
Phạm Trường
Khải
24/Sep/05
60108565
5B
Phòng 12
Ca 03


159
Nguyễn Lê Phương
Khanh
11/Nov/05
60108566
5C
Phòng 12
Ca 03


160
Nguyễn Gia
Khánh
9/Apr/05
60108567
5C
Phòng 12
Ca 03


161
Lê Lưu Lan
Chi
27/Dec/05
60108568
5C
Phòng 12
Ca 03


162
Nguyễn Tùng
Bách
14/Nov/05
60108569
5C
Phòng 12
Ca 03


163
Nguyễn Đức
Khôi
30/Sep/05
60108570
5C
Phòng 12
Ca 03


164
Nguyễn Ngọc Gia
Hân
3/Nov/05
60108571
5C
Phòng 12
Ca 03


165
Huỳnh Khương Anh
Khôi
21/Nov/05
60108572
5C
Phòng 12
Ca 03


166
Dương Quốc Trí
Tài
7/Sep/05
60108573
5C
Phòng 12
Ca 03


167
Nguyễn Trần Gia
Bảo
23/Jul/05
60108574
5C
Phòng 12
Ca 03


168
Nguyễn Đức
Duy
28/Apr/05
60108575
5C
Phòng 12
Ca 03


169
Lê Hòa Dân
An
28/Feb/05
60108576
5K
Phòng 12
Ca 03


170
Nguyễn Ngọc Quang
Anh
29/Aug/05
60108577
5K
Phòng 12
Ca 03


171
Nguyễn Thùy
Dương
4/Oct/05
60108578
5K
Phòng 13
Ca 03


172
Nguyễn Trung
Khoa
25/Jun/05
60108579
5K
Phòng 13
Ca 03


173
Võ Thụy Minh

17/Oct/05
60108580
5K
Phòng 13
Ca 03


174
Nguyễn Khuất
Nguyên
7/Oct/05
60108581
5K
Phòng 13
Ca 03


175
Nguyễn Anh
Khôi
20/May/05
60108582
5K
Phòng 13
Ca 03


176
Nguyễn Thiên
Ngân
8/Apr/05
60108583
5K
Phòng 13
Ca 03


177
Trần Quỳnh
Giang
13/Mar/05
60108584
5K
Phòng 13
Ca 03


178
Trần Huy Chiêu
Vinh
15/Aug/05
60108585
5K
Phòng 13
Ca 03


179
Nguyễn Đại
Hưng
23/Jul/05
60108586
5L
Phòng 13
Ca 03


180
Đặng Trần Vi
Linh
4/Oct/05
60108587
5L
Phòng 13
Ca 03


181
Đỗ Trần Quế
Anh
27/Oct/05
60108588
5L
Phòng 13
Ca 03


182
Nguyễn Thào
Vy
18/Feb/05
60108589
5L
Phòng 13
Ca 03


183
Trần Hoàng Minh
Khôi
25/Jun/05
60108590
5L
Phòng 13
Ca 03


184
Dương Hoàng
Nam
8/Jan/05
60108591
5L
Phòng 13
Ca 03


185
Lê Nguyên
Khang
6/Mar/05
60108592
5L
Phòng 13
Ca 03


186
Lê Nguyễn Khánh
Hân
1/Aug/05
60108593
5L
Phòng 13
Ca 03


187
Đặng Ngọc Vân
Trinh
4/Jan/05
60108594
5L
Phòng 13
Ca 03


188
Phạm Nguyễn Phương
Anh
1/Jul/05
60108595
5L
Phòng 13
Ca 03


189
Hồ Thị Thùy
An
18/May/05
60108596
5L
Phòng 13
Ca 03