PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2015-2016ngthaison
20-01-2016, 11:01 AM
Ngày thứ bảy, chủ nhật 16, 17/01/2016 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2015-2016. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Tổng số trường có học sinh tham gia dự thi cấp Quận bậc Tiểu học: 08 trường tiểu học
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 254 học sinhTrường
Tổng số học sinh
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5


Nguyễn Thái Sơn
95
45
26
24


Nguyễn Thanh Tuyền
67
18
37
12


Mê Linh
27
0
15
12


Nguyễn Việt Hồng
21
5
7
9


Kỳ Đồng
17
0
0
17


Phan Đình Phùng
13
5
0
8


Trần Quốc Thảo
10
1
3
6


Lương Định Của
4
0
1
3


Cộng
254
74
89
91


Kết quả Hội thi: (Ảnh chụp từ website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:
[/URL]http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_chieu_17_01_1_zpsj1way22n.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_chieu_17_01_1_zpsj1way22n.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_chieu_17_01_2_zpskigjwzb5.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_chieu_17_01_2_zpskigjwzb5.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_1_zpshfzbdhup.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_1_zpshfzbdhup.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_2_zpshvg5ztbu.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_2_zpshvg5ztbu.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_3_zpsworrjequ.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_3_zpsworrjequ.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_4_zpstwuc5mdg.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_4_zpstwuc5mdg.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_5_zpswah8kbmj.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop3_sang_18_01_5_zpswah8kbmj.png)

Khối lớp 4:
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_1_zpsqsst4yhq.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_1_zpsqsst4yhq.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_2_zpsagiqouas.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_2_zpsagiqouas.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_3_zpsptasftrv.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_3_zpsptasftrv.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_4_zps8u5qb6qy.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_4_zps8u5qb6qy.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_5_zpsdwrpaks4.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_5_zpsdwrpaks4.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_6_zpshenykuf9.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_17_01_6_zpshenykuf9.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_chieu_17_01_1_zpsp773j2qs.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_chieu_17_01_1_zpsp773j2qs.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_chieu_17_01_2_zpsjgozrse7.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_chieu_17_01_2_zpsjgozrse7.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_18_01_zpswwpnqatf.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop4_sang_18_01_zpswwpnqatf.png)
Khối lớp 5:
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_1_zpsqcbznl5i.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_1_zpsqcbznl5i.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_2_zpsezunqit4.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_2_zpsezunqit4.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_3_zpsabobloin.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_3_zpsabobloin.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_4_zps8uasnxbq.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_4_zps8uasnxbq.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_5_zpsqfybcqyx.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_5_zpsqfybcqyx.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_6_zps1iubdghl.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_17_01_6_zps1iubdghl.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_18_01_1_zpszb3x5ctk.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_18_01_1_zpszb3x5ctk.png)
http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_18_01_2_zpscdvqe6ny.png (http://i1044.photobucket.com/albums/b449/nguyenthaisonps/2015-2016/IOE_quan/lop5_sang_18_01_2_zpscdvqe6ny.png)

Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp Quận, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện nhằm chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp thành phố (thí sinh được chọn thi cấp thành phố phải hoàn thành hết vòng 25 trên hệ thống) dự kiến diễn ra vào ngày 27, 28/02/2016

Văn bản gốc: xin mời xem [U]ở đây (http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1333)