PDA

View Full Version : KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2015-2016ngthaison
20-01-2016, 11:15 AM
Liên tục trong ba ngày 18, 19/01/2016 và 20/01/2016, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2015-2016. BTC hội thi cấp trường căn cứ theo danh sách có trên Website của Ban tổ chức có 173 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 5 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 72 em
Khối lớp 2: 34 em
Khối lớp 3: 43 em
Khối lớp 4: 14 em
Khối lớp 5: 10 em

Kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)

Khối lớp 1:


STT
ID
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm
Thời gian


1
41697944
Phạm Phương Anh
2/3/2009
1g
300
18'3


2
40344389
Nguyễn Lâm Toàn Hưng
1/5/2009
1H
300
21'57


3
39875748
Nguyễn Phương Thảo
30/03/2009
1c
300
32'49


4
38451418
Võ Bùi Khánh Huy
19/11/2009
1L
300
35'55


5
40829079
Bui Ngoc Bao Tien
9/10/2009
1c
290
26'1


6
39857088
Ngô Võ Phương Hà
9/6/2009
1m
290
28'57


7
39964014
Bui Nguyen Nhu Ngoc
4/3/2009
1L
290
33'14


8
41719973
Vũ Nguyễn Minh Khôi
5/3/2009
1H
290
35'33


9
34666827
Nguyễn Đắc Hiếu
3/1/2009
1d
290
40'21


10
41233046
Tran Minh Thien
19/04/2009
1E
280
18'27


11
40469302
Trần Đăng Khoa
22/04/2009
1I
280
21'40


12
39788054
Lâm Hoàng Long
5/3/2009
1i
280
23'56


13
39914004
Nguyễn Ngọc Phi Phụng
1/7/2009
1m
280
29'43


14
35776890
Lê Minh Quân
3/6/2009
1g
280
35'18


15
40121394
Trương Gia Khang
30/07/2009
1i
270
15'57


16
40256209
Trần Vũ Mai Anh
17/06/2009
1n
270
33'54


17
39868787
Hồ Phương Minh
4/12/2009
1m
270
36'37


18
34983345
Nguyễn Tiến Vinh
28/07/2009
1g
260
23'35


19
40952522
Hoàng Kim Đông Quân
20/01/2009
1m
260
34'59


20
40030877
Phương Minh Tâm
17/02/2009
1M
260
37'40


21
39831726
Phạm Khôi
18/02/2009
1m
260
41'32


22
35778247
Nguyễn Duy Khôi
20/09/2009
1H
240
23'52


23
39829038
Trần Huỳnh Bảo Anh
18/10/2009
1c
240
30'9


24
40096901
Nhữ Khánh An
25/03/2009
1A
230
40'37


25
41708398
Trần Cát Nghi
8/4/2009
1K
230
43'9


26
41298578
Tran Le Quan
22/06/2009
1G
220
24'58


27
39825504
Đỗ Hà Linh
15/04/2009
1M
220
38'8


28
40273780
Nguyễn Bảo Nhi
2/7/2009
1n
210
26'56


29
41092006
Giang Khanh Quan
1/2/2009
1G
200
32'55


30
39919817
Hồ Anh Khoa
3/9/2009
m?t i
190
18'52


31
39832544
Do Thai Bao Tran
11/4/2009
1M
190
21'42


32
39824785
Võ Đoàn Phương Nghi
14/01/2009
1m
190
35'7


33
39768119
Đào Ngọc Kim Ngân
15/12/2009
1I
180
14'21


34
34667281
Nguyễn Đắc Hòa
3/1/2009
1 d
180
25'10


35
39835796
Nguyễn Trần Quế Lâm
22/02/2009
1n
180
25'45


36
39006936
Nguyễn Quỳnh Anh
9/6/2009
1I
180
27'3


37
37957523
Trần Minh Quân
21/07/2009
1B
180
35'42


38
41710233
Nguyên Ngoc Khanh Ha
12/3/2009
1k
180
42'55


39
41744594
Trần Ngọc Phương Vy
15/12/2009
1E
170
23'47


40
41735583
Đỗ Vũ Hoàng Uyên
1/12/2009
1i
170
25'58


41
41711258
Nguyễn Phương Vy
1/1/2009
1l
170
26'21


42
40212177
Nguyễn Khánh Gia Bảo
17/09/2009
1N
170
32'35


43
39875218
Nguyên Văn Trung Nghia
3/1/2009
1c
170
42'57


44
39984389
Nguyễn Xuân Khang
18/01/2009
1N
160
30'6


45
41737125
Võ Long Quân
15/09/2009
1m
160
31'11


46
39828856
Phạm Nguyễn Bình Minh
25/06/2009
1k
150
42'21


47
39785332
Lê Hoàng Quân
12/9/2009
1k
150
44'30


48
36422064
Lê Gia Phúc Uyên
26/02/2009
1G
140
13'28


49
40057794
Nguyễn Trần Minh Phương
20/01/2009
1M
140
22'58


50
40910313
Huỳnh Khánh Chi
19/12/2009
1M
140
23'45


51
40416568
Dương Ngọc Bảo Long
14/04/2009
1e
140
27'6


52
40363622
Lương Huyền Phương
27/10/2009
1L
140
33'26


53
40051924
Nguyễn Khoa Tùng Chi
19/10/2009
1M
140
34'12


54
40820954
Phan Duy Đăng
3/9/2009
1C
140
35'21


55
41696962
Nguyễn Chánh Thiện
24/11/2009
1N
140
40'51


56
39825615
Nguyễn Đăng Khôi
7/9/2009
1c
140
43'35


57
40422385
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
16/08/2009
1E
130
30'6


58
39820406
Pham Nguyen Khang
17/05/2009
1c
130
43'45


59
40204421
Dao Anh Khoa
16/06/2009
1 h
120
8'34


60
41742262
Đinh Đức Mạnh Tuyên
6/2/2009
1K
120
23'3


61
39197839
Nguyễn Thanh Nghị
22/08/2009
1l
120
23'53


62
39826486
Nguyễn Thanh Thảo Nhi
22/09/2009
1m
110
9'18


63
39766869
Nguyễn Phúc Thiên Kim
16/03/2009
1k
110
12'19


64
40053999
Chiêm Nguyễn Thiên Tấn
8/2/2009
1n
110
30'57


65
39818968
Lê Nguyên Đỉnh
20/10/2009
1m
110
32'10


66
40312739
Ngô Bảo Khang
11/2/2009
1i
100
12'24


67
36623092
Nguyễn Bảo Ninh
8/7/2009
1E
100
31'39


68
40294113
Trần Khánh Hân
2/9/2009
1D
100
47'44


69
40086852
Phan Châu Anh
24/10/2009
1m
80
40'39


70
40247931
Trần Thanh Tú
15/06/2009
1d
20
43'50


71
40414228
Nguyenngocthanh Truc
25/03/2009
1b
10
17'16


72
39914853
Đoàn Lê Thanh Vân
4/3/2009
1K
0
12'23

Khối lớp 2:


STT
ID
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm
Thời gian


1
39865048
Bui Nguyen Nhu Quynh
11/2/2008
2E
290
9'22


2
39871786
Võ Thành Lâm
6/10/2008
2d
280
12'9


3
28879958
La Hoàng Ánh Tiên
21/03/2008
2b
280
18'0


4
41558706
Đặng Minh Khoa
10/4/2008
2a
280
21'43


5
39864517
Vo Minh Hieu
28/11/2008
2e
280
30'53


6
32516228
Đoàn Dương Tuấn Anh
15/02/2008
2d
270
17'20


7
41593610
Đỗ Minh Quân
10/1/2008
2B
270
20'51


8
39960484
Phạm Chung Quốc Anh
25/08/2008
2d
260
22'28


9
33098509
Kim Linh Đan
16/12/2008
2h
260
23'18


10
40008030
Lê Trần Phương Nghi
1/1/2008
2b
260
24'12


11
38279735
Lê Nguyễn Minh Hạnh
19/07/2008
2D
260
26'16


12
40527269
Trương Hoàng Anh Tuấn
27/06/2008
2E
260
28'16


13
28972230
Bùi Vân Linh
10/8/2008
2i
250
22'9


14
33079941
Nguyen Hoai Gia Ngoc
6/5/2008
2l
250
24'2


15
33004324
Bùi Đức Đại
28/06/2008
2b
250
29'9


16
30993364
Nguyễn Đỗ Gia Thịnh
12/11/2008
2e
240
23'29


17
39773550
Trần Hồng Bảo Thy
4/1/2008
2i
240
28'8


18
28986617
Hoàng Xuân Lam
18/12/2008
2b
240
31'9


19
28839587
Phan Ngoc Minh Tu
29/02/2008
2c
230
16'39


20
28831383
Nguyen Vu Hoang Long
30/08/2008
2l
230
33'53


21
39780222
Phạm Công Phú
23/02/2008
2i
220
24'54


22
33093907
Trần Lê Bảo Trân
11/10/2008
d
220
25'10


23
32961292
Trinh Xuan Trang
17/04/2008
2l
220
28'5


24
41696550
Tran Ngoc Ngan
7/12/2008
2l
220
32'35


25
28765024
Vo Nguyen Ngoc Diep
14/07/2008
2d
210
16'2


26
41685304
Huang Ying Tuong Vy
25/12/2008
2D
210
18'10


27
40520570
Trần Nguyên Bảo
11/3/2008
2L
190
30'13


28
40171931
Lê Khả Di
7/2/2008
2G
180
19'53


29
32989642
Hồ Ngọc Bảo Như
15/06/2008
2e
180
23'58


30
39932621
Nguyễn Lê Phú
4/5/2008
2D
160
20'10


31
32478932
Nguyễn Khánh Linh
18/07/2008
2d
150
18'22


32
37665271
Nguyễn Phương Lan
8/10/2008
2l
140
25'24


33
36688574
Tan Kien Minh
5/2/2008
2G
110
13'47


34
40903611
Ta Thi Phuong Dung
30/07/2008
2i
100
28'44

Khối lớp 3:


STT
ID
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm
Thời gian


1
34554663
Huynh Nguyen Sheila
14/12/2007
3l
300
34'53


2
40089366
Phan Thanh Thao
3/1/2007
3B
290
18'3


3
39875102
Trương Nguyễn Mai Anh
22/02/2007
3c
280
38'26


4
39826676
Trần Hà Bảo Châu
24/06/2007
3b
270
30'27


5
25800033
Phan Hiếu Minh
22/12/2007
3l
270
37'28


6
25812300
Nguyễn Duy Phong
5/5/2007
3l
260
43'39


7
25694265
Đặng Mai Khánh Minh
18/07/2007
3l
260
45'22


8
39973485
Đoàn Bảo Ngọc Thanh
12/7/2007
3C
250
36'41


9
36793263
Nguyễn Trần Thiên Lộc
13/01/2007
3k
250
47'25


10
29872494
Nguyễn Bách Khang
28/08/2007
3k
250
50'58


11
37166957
Hà Kim Khánh
13/08/2007
3k
245
46'48


12
41546704
Ton Huynh Bach
28/04/2007
3d
240
32'12


13
39876294
Trần Phú Thiên Anh
17/03/2007
3b
240
37'40


14
9585244
Nguyễn Phương Khôi
5/5/2007
3l
240
41'39


15
41424643
Nguyen Yen Thanh
22/08/2007
3l
240
42'13


16
23286436
Ngô Tấn Nhật Minh
29/04/2007
3k
240
42'26


17
39876036
Phạm Trần Bảo Ngọc
17/06/2007
3b
235
35'59


18
35499529
Nguyên Hoàng My
21/07/2007
3k
235
51'43


19
40052679
Nguyễn Đỗ Quang Hưng
17/07/2007
3B
230
33'37


20
40212472
Tran Viet Khoa
14/04/2007
3m
230
44'7


21
36527119
Lu Tuan Kiet
1/6/2007
3l
230
49'28


22
31503914
Nguyễn Phúc Thịnh
26/05/2007
3l
225
31'0


23
41866920
Đỗ Huỳnh Phương Nghi
22/11/2007
3D
220
41'59


24
36076851
Võ Thanh Hiền
6/2/2007
3m
220
45'26


25
35349251
Võ Đức Hòa
7/12/2007
3k
220
47'16


26
19737624
Nguyen Duc Bao Khoi
7/10/2007
3l
220
48'6


27
35339150
Lê Nguyễn Hoàng Liên
10/6/2007
3K
215
34'59


28
36698657
Nguyen Trong Vinh
8/2/2007
3l
195
25'38


29
39824367
Vũ Hoàng Bảo Nhi
7/1/2007
3b
190
35'0


30
35414206
Trần Gia Bao Nghi
13/08/2007
3k
190
38'5


31
35335318
Nguyễn Phạm Ngọc Khánh
22/07/2007
3k
190
50'33


32
40476447
Trần Anh Khôi
29/07/2007
3E
185
46'7


33
35393669
Trần Minh Nhật
6/11/2007
3k
165
29'45


34
36717750
Trần Khánh Đăng
12/9/2011
3k
165
43'36


35
40083649
Nguyễn Phước Cảnh Hưng
6/12/2007
3M
160
50'23


36
35968324
Nguyễn Ngô Thanh Xuân
20/03/2007
3k
145
51'0


37
39876094
Pham Nguyen Hoang Bach
15/06/2007
3M
135
40'42


38
36267752
Phan Thảo Anh
22/12/2007
l
120
42'30


39
35346551
Nguyễn Hoàng Ánh Minh
29/12/2007
3K
115
28'4


40
33078983
Lâm Gia Bách
4/11/2007
3l
105
38'7


41
37737475
Nguyen Ngoc Khanh An
27/05/2007
3K
70
33'14


42
35336416
Nguyễn Đức Mạnh
2/12/2007
3K
60
31'24


43
36536242
Nguyen Hoa Viet
2/7/2007
3K
55
9'23

Khối lớp 4:


STT
ID
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm
Thời gian


1
35220418
Nguyễn Duy Hiếu
6/3/2006
4k
290
31'14


2
41586608
Trần Tuệ Mẫn
17/04/2006
4L
210
33'23


3
30306122
Trần Sĩ Anh Khôi
4/8/2006
4l
210
35'50


4
17193516
Nguyễn Trương Ngọc Lam
5/12/2006
4l
185
33'8


5
17200913
Trần Nguyễn Phương Thảo
17/05/2006
4h
180
26'26


6
39538087
Nguyễn Minh Khanh
27/01/2006
4a
170
26'44


7
39787838
Luong Ngoc Khanh Linh
2/12/2006
4b
155
28'5


8
39769445
Tatuan Khai
12/10/2006
4B
155
28'59


9
28738554
Nguyễn Ngọc Khánh An
17/06/2006
4i
150
32'16


10
17697042
Nghi Đặng Huỳnh Xuân
11/11/2006
4i
150
40'43


11
41264151
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
2/1/2006
4e
145
20'48


12
28875589
Dương Lê Hoàng Thiên An
17/06/2006
4c
145
34'33


13
37129832
Nguyen Hoang Anh Duy
9/12/2006
4i
145
40'57


14
41559023
Nguyễn Lê Minh Tùng
29/10/2006
4g
140
34'17

Khối lớp 5:STT
ID
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm
Thời gian


1
40159488
Dang Thien Bao
31/05/2005
5K
250
44'5


2
15953649
Nguyễn Đỗ Khải Minh
7/4/2005
5e
240
37'3


3
17127027
Trịnh Xuân Khuê
5/5/2005
5i
240
39'16


4
32673033
Nguyễn Đại Hưng
23/07/2005
5l
240
45'53


5
39786926
Nguyễn Như Ngọc Bảo
9/2/2005
5B
230
40'10


6
40125485
Nguyễn Anh Khôi
20/05/2005
5K
230
45'50


7
12011331
Dương Hoàng Nam
8/1/2005
5l
230
47'34


8
40721476
Nguyễn Ngọc Khanh Vy
21/07/2005
5K
210
45'55


9
41185560
Nguyễn Đức Trung
21/07/2005
5K
210
47'7


10
14675029
Nguyễn Phạm Khánh An
9/4/2005
5k
170
44'6
Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 04/3/2016 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem tại đây (http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1538)