PDA

View Full Version : Kết quả kỳ thi Toefl Primary 2015 vòng 1 và danh sách vào vòng 2 (bổ sung)ngthaison
17-02-2016, 04:03 PM
Theo thông tin từ Ban Tổ Chức cuộc thi Toefl Primary 2015, kết quả thi vòng 1 của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn và danh sách đủ điều kiện vào vòng 2.

Thí sinh đạt 50 điểm trở lên được vào vòng 2, phụ huynh đăng ký thi vòng 2 và nộp lệ phí thi tại văn phòng nhà trường (Cô Tâm), lệ phí thi 480.000 đồng

Bổ sung:


Danh sách thí sinh vào Vòng 2 là các thí sinh có kết quả thi vòng 1 đạt điểm 50/100điểm và những thí sinh được miễn thi Vòng 1 ·

Cách thức đăng ký thi vòng 2: theo các bước sau
- Bước 1: Các thí sinh được vào vòng 2 hoặc được miễn thi Vòng 1, có nguyện vọng đăng ký thi, đăng ký và nộp lệ phí với trường trước ngày 04/03/2016
- Bước 2: Trường tổng hợp danh sách ( có ghi Số báo danh)và gửi danh sách kèm lệ phí dự thi tại Phòng giáo dục. Liên hệ cô Ngọc Chi

Lệ phí thi: 480.000 VND/thí sinh
Thời hạn đóng phí: trước ngày 04/03/2016
Thời gian thi Vòng 2( dự kiến) : 19/03/2016 (Thứ bảy)
Địa điểm thi, ca thi: BTC sẽ thông báo sau

Vui lòng xem thêm thông báo (http://pgdquan3.hcm.edu.vn/ngoai-ngu/kinh-gui-cac-truong-tieu-hoc-thong-tin-ve-cach-thuc-dang-ky-vong-2-cua-cuoc-thi-c45993-104453.aspx) từ BTC cuộc thi

Hạn chót đăng ký thi vòng 2: Ngày 04/3/2016

Kết quả vòng 1 và danh sách vào vòng 2 xin vui lòng xem file đính kèm