PDA

View Full Version : Kỳ thi TOEFL Primary Challenge 2015-2016 (vòng 2)ngthaison
17-03-2016, 12:35 PM
Theo thông báo của Phòng Giáo Dục Đào tạo Quận 3 (http://pgdquan3.hcm.edu.vn/ngoai-ngu/kinh-gui-cac-truong-tieu-hoc-danh-sach-chia-ca-thi-phong-thi-toefl-primary-chal-c45993-109783.aspx), các thí sinh thuộc quận 3 tham gia thi vòng 2 kỳ thi Toefl Primary Challenge tại trường tiểu học Kỳ Đồng (số 24 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3), ngày thi 19/3/2016 (thứ bảy)

Khi đi thi Thí sinh vui lòng mang theo 1 trong 3 giấy tờ sau:
Giấy báo dự thi
Thẻ học sinh
Bản photo giấy khai sinh


Thời gian các ca thi cụ thể như sau:

Ca 1: Tập trung lúc 7 giờ 00 - Giờ đón thí sinh: 8 giờ 45

Ca 2: Tập trung lúc 9 giờ 45 - Giờ đón thí sinh: 11 giờ 30

Ca 3: Tập trung lúc 13 giờ 00 - Giờ đón thí sinh: 14 giờ 45

Ca 4: Tập trung lúc 15 giờ 45 - Giờ đón thí sinh: 17 giờ 30


Danh sách thí sinh theo số báo danh, ca thi, phòng thi của các học sinh trường Nguyễn Thái Sơn như sau:No.
Họ và tên đệm
Tên
DOB
Ngày Sinh
Reg.N
SBD
Grade
Khối
Lớp
Class
Tên Trường
School
Ca thi
Phòng Thi


33
Dương Minh
Anh
8/Mar/07
60108408
3
3A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


34
Vũ Anh
Khôi
13/Jul/07
60108412
3
3C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


35
Bùi Vi
Quân
15/Jun/07
60108411
3
3C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


36
Nguyễn Lê Bảo
Hân
5/May/07
60108413
3
3I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


37
Lê Minh Thiên
An
3/Apr/07
60108437
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


38
Đinh Dạ Minh
Châu
5/Dec/07
60108434
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


39
Nguyễn Phạm Phương
Đan
31/Dec/07
60108418
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


40
Trần Khánh
Đăng
12/Sep/07
60108440
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


41
Trần Bảo
Di
11/Feb/07
60108416
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


42
Ngô Khánh
Hân
16/Sep/07
60108431
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


43
Nguyễn Vũ
Hiếu
8/Dec/07
60108421
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


44
Lâm Đức
Hóa
25/Mar/07
60108414
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


45
Nguyễn Bách
Khang
28/Aug/07
60108436
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


46
Đặng Tô Minh
Khuê
27/Mar/07
60108425
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


47
Lê Nguyễn Hoàng
Liên
10/Jun/07
60108430
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


48
Nguyễn Hoàng Ánh
Minh
29/Dec/07
60108423
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 02


49
Nguyễn Quỳnh
Như
3/Nov/07
60108428
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


50
Võ Nguyễn Anh
Thư
6/Feb/07
60108426
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


51
Trần Cao
Triết
9/Nov/07
60108438
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


52
Nguyễn Ngô Thanh
Xuân
20/Mar/07
60108433
3
3K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


53
Huỳnh Nguyễn
Sheila
14/Dec/07
60108443
3
3L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


54
Phan Ngọc
Quỳnh
24/Oct/07
60108444
3
3M
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


55
Trần Anh
Triết
11/Oct/07
60108445
3
3M
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


56
Trần Nguyễn Xuân
Nhi
14/Jan/06
60108459
4
4A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


57
Lê Ngọc Hiền
Thảo
14/May/06
60108455
4
4A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


58
Nguyễn Ngọc Thiên
Ân
13/Feb/06
60108476
4
4B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


59
Nguyễn Cát
Minh
24/Dec/06
60108475
4
4B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


60
Nguyễn Thúy

21/Sep/06
60108479
4
4C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


61
Dương Lê Hoàng Thiên
An
17/Jun/06
60117451
4
4C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


62
Nguyễn Ngọc Thùy
Dương
11/Jun/06
60108484
4
4D
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


63
Phạm Dương Đại
Minh
12/May/06
60108481
4
4D
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


64
Lý Lê Ngọc
Minh
1/Jul/06
60108482
4
4D
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


65
Nguyễn Minh
Anh
12/Mar/06
60108486
4
4E
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


66
Phan Gia
Hân
15/Jan/06
60108490
4
4E
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


67
Nguyễn Ngọc Hồng
Minh
2/Jan/06
60108489
4
4E
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


68
Tống Minh
Anh
27/Apr/06
60108509
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


69
Nguyễh Trần Châu
Duyên
10/Apr/06
60108498
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


70
Lê Phương

1/Aug/06
60108502
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


71
Huang Shan
Jun
27/Sep/06
60108511
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


72
Ngô Thanh
Lâm
15/Apr/06
60108512
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 03


73
Nguyễn Trí
Minh
3/Nov/06
60108510
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


74
Nguyễn Thu
Minh
2/Apr/06
60108507
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


75
Tô Nguyễn Yến
Nhi
5/Jan/06
60108508
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


76
Trần Hữu
Phúc
18/Nov/06
60108503
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


77
Nguyễn Huỳnh Minh
Anh
1/Jan/06
60108525
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


78
Nguyễn Bảo
Châu
20/May/06
60108532
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


79
Lê Đức
Cường
25/Jul/06
60108520
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


80
Trần Minh
Khôi
14/Apr/06
60108528
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


81
Cấn Khánh
Linh
30/Oct/06
60108515
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


82
Thái Nguyên
Linh
20/Jan/06
60108516
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


83
Đỗ Tấn
Lộc
25/Sep/06
60108523
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


84
Đặng Huỳnh Xuân
Nghi
1/Nov/06
60108526
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


85
Lương Thái Hồng
Ngọc
3/Nov/06
60108531
4
4I
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


86
Lương Hoàng
Khang
7/Sep/06
60108545
4
4K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


87
Lương Minh
Khôi
21/Sep/06
60108546
4
4K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


88
Trần Yến
Nhi
1/May/06
60108541
4
4K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


89
Phạm Lê Hoàng
Thịnh
11/Apr/06
60108533
4
4K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


90
Trình Nguyễn Khánh
An
15/Mar/06
60108554
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


91
Huỳnh Công Đông
Hải
12/Apr/06
60108552
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


92
Nguyễn Trương Ngọc
Lam
5/Dec/06
60108547
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


93
Trần Tuệ
Mẫn
17/Apr/06
60108549
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


94
Hoàng Anh
Minh
16/Feb/06
60108553
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


95
Bùi Nguyên
Thư
1/Nov/06
60108548
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


96
Cao Nguyên
Tiến
3/Apr/06
60108550
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 04


97
Huỳnh Khánh
Phương
24/Jun/06
60117884
4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


98
Lương Phan Hải
Anh
16/Oct/05
60108556
5
5A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


99
Võ Phan Minh
Khôi
5/Nov/05
60108555
5
5A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


100
Bùi Ngọc Như
Ý
21/Sep/05
60117885
5
5A
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


101
Phạm Ngọc Thu
An
7/Dec/05
60108558
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


102
Tô Quế
Anh
1/Feb/05
60108564
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


103
Lê Phương
Anh
19/Jan/05
60108562
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


104
Võ Ngọc Kim
Anh
3/Jan/05
60108563
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


105
Vương Thái
Hưng
25/Apr/05
60108557
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


106
Nguyễn Hà Quang
Huy
6/Feb/05
60108561
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


107
Vũ Lê Anh
Thư
23/Nov/05
60108559
5
5B
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


108
Lê Lưu Lan
Chi
27/Dec/05
60108568
5
5C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


109
Nguyễn Ngọc Gia
Hân
3/Nov/05
60108571
5
5C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


110
Nguyễn Đức
Khôi
30/Sep/05
60108570
5
5C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


111
Dương Quốc Trí
Tài
7/Sep/05
60108573
5
5C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


112
Nguyễn Thùy
Dương
4/Oct/05
60108578
5
5K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


113
Trần Quỳnh
Giang
13/Mar/05
60108584
5
5K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


114
Nguyễn Trung
Khoa
25/Jun/05
60108579
5
5K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


115
Nguyễn Thiên
Ngân
8/Apr/05
60108583
5
5K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


116
Võ Thụy Minh

17/Oct/05
60108580
5
5K
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


117
Trần Huy Chiêu
Vinh
15/Aug/05
60108585
5
5L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


118
Hồ Thị Thùy
An
18/May/05
60108596
5
5L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


119
Nguyễn Đại
Hưng
23/Jul/05
60108586
5
5L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


120
Lê Nguyễn Khánh
Hân
1/Aug/05
60117886
5
5L
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 05


838
Bùi Hoàng
Minh
9/Jun/06
60108480
4
4C
Nguyễn Thái Sơn
Ca 01
Phòng 36


1688
Hoàng Phương
Trâm
21/Nov/06
60108506
4
4H
Nguyễn Thái Sơn
Ca 02
Phòng 36


Xem thêm file đính kèm

138