PDA

View Full Version : Nhà trường tổ chức học sơ cấp cứu cho giáo viên và bảo mẫu.pho_ht3
12-04-2016, 10:15 AM
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4444.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4444.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4445.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4445.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4446.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4446.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4449.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4449.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4447.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4447.jpg.html)
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_4450.jpg (http://s1202.photobucket.com/user/baocong7435/media/IMG_4450.jpg.html)
Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016, Nhà trường tổ chức lớp học sơ cấp cứu cho giáo viên và công nhân viên.