PDA

View Full Version : Tiếp Đoàn Cán Bộ Quản lý trường Anuban Lopburi (Thái Lan)ngthaison
02-05-2016, 08:54 PM
Được sự đồng ý và giới thiệu của Sở Giáo Dục Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo Dục Đào Tạo quận 3, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã đón tiếp Đoàn Cán bộ quản lý trường Anuban Lopburi (Thái Lan) đến tham quan, tìm hiểu các phương pháp quản lý nhà trường, giáo dục học sinh, Đoàn đã tham quan các phòng chức năng của nhà trường, đặt câu hỏi sâu về các phương pháp quản lý cũng như giáo dục học sinh. Một vài hình ảnh ghi nhận được về hoạt động của Đoàn tham quan

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0930_zpsr6vpmkpl.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0930_zpsr6vpmkpl.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0954_zpsgkl27hje.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0954_zpsgkl27hje.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0957_zpstevejfja.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/chaomung/IMG_0957_zpstevejfja.jpg)

Một số tiết mục văn nghệ của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0966_zpsohpznmee.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0966_zpsohpznmee.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0982_zpsd062pjsw.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0982_zpsd062pjsw.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0994_zpsxtphigbg.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_0994_zpsxtphigbg.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1000_zpsrdaju9t2.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1000_zpsrdaju9t2.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1006_zpsmtexbojc.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1006_zpsmtexbojc.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1020_zpszzbiyvzj.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/vannghe/IMG_1020_zpszzbiyvzj.jpg)

Tham quan tìm hiểu các phòng chức năng và hoạt động của nhà trường

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1024_zps6z1857iw.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1024_zps6z1857iw.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1025_zpszynsbfct.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1025_zpszynsbfct.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1027_zps1f4bpvob.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1027_zps1f4bpvob.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1029_zps9bq2veb1.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1029_zps9bq2veb1.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1037_zps4qehzrfz.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/thamquan/IMG_1037_zps4qehzrfz.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1043_zpsnep13ocr.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1043_zpsnep13ocr.jpg)

[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1038_zpsltaj1fqc.jpg"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1038_zpsltaj1fqc.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1038_zpsltaj1fqc.jpg)

ngthaison
02-05-2016, 09:02 PM
Sau khi quan sát các hoạt động của các thầy cô giáo và học sinh cũng như tham quan một số phòng chức năng trong nhà trường, Đoàn đã quay trở lại Hội trường để đặt câu hỏi với các thây cô Ban giám hiệu nhà trường

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1055_zpscephlgdl.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1055_zpscephlgdl.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1057_zpsrqcvyxsb.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1057_zpsrqcvyxsb.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1058_zps8fbnbmmz.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1058_zps8fbnbmmz.jpg)

Thầy Nguyễn Văn Lợi hiệu trưởng đã giải đáp thắc mắc của các vị khách cũng như chia sẻ về công tác quản lý trong nhà trường
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1065_zpsuzeukiy7.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1065_zpsuzeukiy7.jpg)

Hoạt động giao lưu và trao quà lưu niệm

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1080_zpsatpgoyqs.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1080_zpsatpgoyqs.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1084_zpsmds1lgpr.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1084_zpsmds1lgpr.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1091_zpslq6uz9un.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1091_zpslq6uz9un.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1094_zpsiafr9wrj.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1094_zpsiafr9wrj.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1099_zpsmo58r39h.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1099_zpsmo58r39h.jpg)

[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1107_zpsxzezt5zv.jpg"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1107_zpsxzezt5zv.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Anuban Lopburi/giaoluu/IMG_1107_zpsxzezt5zv.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=VvwYcHz2734