PDA

View Full Version : Nộp chứng chỉ tiếng Anh cho năm học 2016-2017ngthaison
30-06-2016, 08:23 AM
THÔNG BÁO
Nộp chứng chỉ tiếng Anh của học sinh​ Căn cứ văn bản số 384/GDĐT-VP (http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-384-GDDT-VP-2014-chuan-dau-ra-Tieng-Anh-cua-hoc-sinh-sinh-vien-HCM-theo-danh-gia-ETS-259053.aspx) ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của học sinh tiểu học, nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh lớp 2 và lớp 4 đã học Tiếng Anh tăng cường:

1. Học sinh đã học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 2 muốn tiếp tục học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 3 cần đạt một trong hai chứng chỉ:
- Chứng chỉ Starters – CEFP Pre-A1 đạt ít nhất 10 khiên do Cambridge Esol cấp;
- Chứng chỉ TOEFL Primary step 1 đạt ít nhất 2 sao do ETS cấp.

2. Học sinh đã học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 4 muốn tiếp tục học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 5 cần đạt một trong hai chứng chỉ:
- Chứng chỉ Movers – CEFP A1 đạt ít nhất 10 khiên do Cambridge Esol cấp;
- Chứng chỉ TOEFL Primary step 2 đạt 2 huy hiệu của bài thi hoặc đạt điểm tối thiểu 4 sao của bài thi TOEFL Primary step 1 (cận trình độ A2) do ETS cấp.

Nay nhà trường xin thông báo đến cha mẹ học sinh nộp bản sao một trong hai chứng chỉ nêu trên của trẻ.

- Nơi nhận: Phòng Văn thư (gặp cô Liễu hoặc cô Tâm)

- Hạn chót: thứ năm, 04/8/2016
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Lợi