PDA

View Full Version : Ngày đầu tiên đến trườngngthaison
15-08-2016, 02:01 PM
Sáng thứ hai 15/8/2016, cùng với các trường tiểu học trên địa bàn quận 3, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn cũng đã tổ chức chào đón các bạn học sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017. Xin được giới thiệu một vài hình ảnh các bạn lần đầu tiên bước chân vào trường tiểu học

Băng rôn chào đón các bạn ngay từ cổng vào

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1182_zps4q40iapv.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1182_zps4q40iapv.jpg)

Bên trong sân trường, quang cảnh vui tươi, xanh mát và vô cùng thân thiện sẵn sàng chào đón các em trong ngày đầu bước chân vào tiểu học

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1180_zps3thyfjvt.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1180_zps3thyfjvt.jpg)

Sân trường sạch sẽ, xanh mát, các cành cây, nhánh cây có nguy cơ gãy đổ đã được cắt gọn, bảo đảm an toàn nhưng vẫn đủ độ che phủ bóng mát cho các em

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1184_zps7jns2p2e.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1184_zps7jns2p2e.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1185_zpste7zbdxr.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1185_zpste7zbdxr.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1186_zpse9plsg7l.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1186_zpse9plsg7l.jpg)

Để giúp các em có được sự tự tin, giúp các em yên tâm trong buổi đầu bỡ ngỡ, nhà trường đã tổ chức 1 số hoạt động, tặng quà, múa hát trên sân khấu ...
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1187_zpsa4sjzrxb.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1187_zpsa4sjzrxb.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1189_zpshvujhspi.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1189_zpshvujhspi.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1191_zpsiixxoezj.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1191_zpsiixxoezj.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1192_zps3wox20lw.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1192_zps3wox20lw.jpg)

Một hình ảnh rất cảm động: dỗ dành và chăm sóc bạn nhỏ còn nhút nhát
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1197_zpssvmzxjwn.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1197_zpssvmzxjwn.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1196_zpsxfsvyh5m.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1196_zpsxfsvyh5m.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1199_zpsydnzexoc.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1199_zpsydnzexoc.jpg)

Ngày đầu tiên đi học, còn nhút nhát rụt rè, còn khóc ....
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1206_zpskho4ooxb.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1206_zpskho4ooxb.jpg)

nhưng đến giờ ra chơi, tất cả đã nhảy nhót, vui vẻ cùng nhau

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1205_zpsmukbnavz.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1205_zpsmukbnavz.jpg)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1202_zps0qkgrjpg.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1202_zps0qkgrjpg.jpg)

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1201_zpsdrpzut5g.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1201_zpsdrpzut5g.jpg)

[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1204_zpsoagua0bn.jpg"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1204_zpsoagua0bn.jpg (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/tuu_truong/IMG_1204_zpsoagua0bn.jpg)