PDA

View Full Version : Kết quả vòng 1 kỳ thi Toefl Primary 2016 và danh sách vào vòng 2ngthaison
26-11-2016, 10:47 AM
Ban Tổ Chức cuộc thi Toefl Primary 2016 thông báo kết quả thi vòng 1 của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn và danh sách đủ điều kiện vào vòng 2.

Danh sách thí sinh vào Vòng 2 là các thí sinh có kết quả thi vòng 1 đạt điểm 50/100 điểm và những thí sinh đặc cách vào Vòng 2 ·

Cách thức đăng ký thi vòng 2: theo các bước sau
- Bước 1: Các thí sinh được vào vòng 2 hoặc được đặc cách, có nguyện vọng đăng ký thi, đăng ký và nộp lệ phí với trường trước ngày 05/01/2017
- Bước 2: Trường tổng hợp danh sách (có ghi Số báo danh)và gửi danh sách kèm lệ phí dự thi tại Phòng giáo dục. Liên hệ cô Ngọc Chi

Lệ phí thi: 500.000 VND/thí sinh
Thời hạn đóng phí: trước ngày 05/01/2017
Thời gian thi, Địa điểm thi, ca thi: BTC sẽ thông báo sau

Vui lòng xem thông báo (http://pgdquan3.hcm.edu.vn/ngoai-ngu/kinh-gui-cac-truong-tieu-hoc-cong-lap-tham-gia-vong-1-cuoc-thi-toefl-primary-ch-c45993-160619.aspx) từ Phòng Giáo Dục và Đào tạo quận 3

Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2: Vui lòng xem file đính kèmDanh sách thí sinh đặc cách vào vòng 2:STT
Họ và tên
Ngày sinh
SBD
Lớp
Trường
1522
Bùi Hoàng
Minh
9-Jun-06
60108480
4C
Nguyễn Thái Sơn


1523
Bùi Nguyên
Thư
1-Nov-06
60108548
4L
Nguyễn Thái Sơn


1524
Bùi Vi
Quân
15-Jun-07
60108411
3C
Nguyễn Thái Sơn


1525
Cấn Khánh
Linh
30-Oct-06
60108515
4I
Nguyễn Thái Sơn


1526
Cao Nguyên
Tiến
3-Apr-06
60108550
4L
Nguyễn Thái Sơn


1527
Đặng Huỳnh Xuân
Nghi
1-Nov-06
60108526
4I
Nguyễn Thái Sơn


1528
Đậu Quang
Anh
29-Mar-06
60108522
4I
Nguyễn Thái Sơn


1529
Đinh Dạ Minh
Châu
5-Dec-07
60108434
3K
Nguyễn Thái Sơn


1530
Đinh Đức Mạnh
Tuấn
19-Oct-06
60108478
4C
Nguyễn Thái Sơn


1531
Đinh Nhã
Uyên
3-Oct-06
60108457
4A
Nguyễn Thái Sơn


1532
Đỗ Quốc
Thắng
17-Feb-06
60108542
4K
Nguyễn Thái Sơn


1533
Đỗ Tấn
Lộc
25-Sep-06
60108523
4I
Nguyễn Thái Sơn


1534
Đỗ Trần Trung
Kiên
9-Nov-06
60108517
4I
Nguyễn Thái Sơn


1535
Dương Minh
Anh
8-Mar-07
60108408
3A
Nguyễn Thái Sơn


1536
Dương Võ Phương
Nghi
11-Aug-06
60108470
4B
Nguyễn Thái Sơn


1537
Hoàng Anh
Minh
16-Feb-06
60108553
4L
Nguyễn Thái Sơn


1538
Hoàng Phạm Tiến
Thành
3-Nov-06
60108473
4B
Nguyễn Thái Sơn


1539
Hoàng Phương
Trâm
21-Nov-06
60108506
4H
Nguyễn Thái Sơn


1540
Huang Shan
Jun
27-Sep-06
60108511
4H
Nguyễn Thái Sơn


1541
Huỳnh Công Đông
Hải
12-Apr-06
60108552
4L
Nguyễn Thái Sơn


1543
Huỷnh Giang Vĩnh
Khang
2-Sep-06
60108504
4H
Nguyễn Thái Sơn


1544
Huỳnh Nguyễn
Sheila
14-Dec-07
60108443
3L
Nguyễn Thái Sơn


1545
Huỳnh Phương
Minh
6-Jan-06
60108464
4A
Nguyễn Thái Sơn


1546
Lâm Đức
Hóa
25-Mar-07
60108414
3K
Nguyễn Thái Sơn


1547
Lê Đông
Ân
5-Aug-06
60108505
4H
Nguyễn Thái Sơn


1548
Lê Đức
Cường
25-Jul-06
60108520
4I
Nguyễn Thái Sơn


1549
Lê Minh Thiên
An
3-Apr-07
60108437
3K
Nguyễn Thái Sơn


1550
Lê Ngọc Hiền
Thảo
14-May-06
60108455
4A
Nguyễn Thái Sơn


1551
Lê Nguyễn Hà
My
13-Aug-06
60108521
4I
Nguyễn Thái Sơn


1552
Lê Nguyễn Hoàng
Liên
10-Jun-07
60108430
3K
Nguyễn Thái Sơn


1553
Lê Phương

1-Aug-06
60108502
4H
Nguyễn Thái Sơn


1554
Lương Hoàng
Khang
7-Sep-06
60108545
4K
Nguyễn Thái Sơn


1555
Lương Minh
Khôi
21-Sep-06
60108546
4K
Nguyễn Thái Sơn


1556
Lương Thái Hồng
Ngọc
3-Nov-06
60108531
4I
Nguyễn Thái Sơn


1557
Ngô Khánh
Hân
16-Sep-07
60108431
3K
Nguyễn Thái Sơn


1558
Ngô Thanh
Lâm
15-Apr-06
60108512
4H
Nguyễn Thái Sơn


1559
Nguyễh Trần Châu
Duyên
10-Apr-06
60108498
4H
Nguyễn Thái Sơn


1560
Nguyễn Bách
Khang
28-Aug-07
60108436
3K
Nguyễn Thái Sơn


1561
Nguyễn Bảo
Châu
20-May-06
60108532
4I
Nguyễn Thái Sơn


1562
Nguyễn Cao Thuỵ
Vy
19-Mar-06
60108499
4H
Nguyễn Thái Sơn


1563
Nguyễn Cát
Minh
24-Dec-06
60108475
4B
Nguyễn Thái Sơn


1564
Nguyễn Đức Phương
Nam
2-May-06
60108524
4I
Nguyễn Thái Sơn


1565
Nguyễn Hoàng Ánh
Minh
29-Dec-07
60108423
3K
Nguyễn Thái Sơn


1566
Nguyễn Hồng

11-Nov-06
60108551
4L
Nguyễn Thái Sơn


1567
Nguyễn Hồng Bảo
Hân
6-May-06
60108530
4I
Nguyễn Thái Sơn


1568
Nguyễn Hữu
Đạt
26-Jul-06
60108536
4K
Nguyễn Thái Sơn


1569
Nguyễn Huỳnh Minh
Anh
1-Jan-06
60108525
4I
Nguyễn Thái Sơn


1570
Nguyễn Lê Anh
Thư
6-Apr-06
60108449
4A
Nguyễn Thái Sơn


1571
Nguyễn Lê Bảo
Hân
5-May-07
60108413
3I
Nguyễn Thái Sơn


1572
Nguyễn Lê Quỳnh
Trâm
20-Feb-06
60108496
4G
Nguyễn Thái Sơn


1573
Nguyễn Minh
Anh
12-Mar-06
60108486
4E
Nguyễn Thái Sơn


1574
Nguyễn Ngô Thanh
Xuân
20-Mar-07
60108433
3K
Nguyễn Thái Sơn


1575
Nguyễn Ngọc Hồng
Minh
2-Jan-06
60108489
4E
Nguyễn Thái Sơn


1576
Nguyễn Ngọc Khánh
An
17-Jun-06
60108513
4I
Nguyễn Thái Sơn


1577
Nguyễn Ngọc Minh
Thư
1-Nov-06
60108495
4G
Nguyễn Thái Sơn


1578
Nguyễn Ngọc Mỹ
Duyên
9-Jan-06
60108450
4A
Nguyễn Thái Sơn


1579
Nguyễn Ngọc Thiên
Ân
13-Feb-06
60108476
4B
Nguyễn Thái Sơn


1580
Nguyễn Ngọc Thùy
Dương
11-Jun-06
60108484
4D
Nguyễn Thái Sơn


1581
Nguyễn Phan Quang
Anh
9-May-06
60108456
4A
Nguyễn Thái Sơn


1582
Nguyễn Quốc
Khánh
11-Jul-06
60108543
4K
Nguyễn Thái Sơn


1583
Nguyễn Quỳnh
Như
3-Nov-07
60108428
3K
Nguyễn Thái Sơn


1584
Nguyễn Thu
Minh
2-Apr-06
60108507
4H
Nguyễn Thái Sơn


1585
Nguyễn Thúy

21-Sep-06
60108479
4C
Nguyễn Thái Sơn


1586
Nguyễn Trần Thiên
Lộc
13-Jan-07
60108415
3K
Nguyễn Thái Sơn


1587
Nguyễn Trí
Minh
3-Nov-06
60108510
4H
Nguyễn Thái Sơn


1588
Nguyễn Trương Ngọc
Lam
5-Dec-06
60108547
4L
Nguyễn Thái Sơn


1589
Nguyễn Tuấn
Khải
12-Sep-06
60108451
4A
Nguyễn Thái Sơn


1590
Nguyễn Vũ
Hiếu
8-Dec-07
60108421
3K
Nguyễn Thái Sơn


1591
Phạm Lê Hoàng
Thịnh
11-Apr-06
60108533
4K
Nguyễn Thái Sơn


1592
Phạm Ngọc
Bội
10-Jun-06
60108497
4G
Nguyễn Thái Sơn


1593
Phạm Thùy Minh
Giang
20-Aug-06
60108469
4B
Nguyễn Thái Sơn


1594
Phan Gia
Hân
15-Jan-06
60108490
4E
Nguyễn Thái Sơn


1595
Phan Ngọc
Quỳnh
24-Oct-07
60108444
3M
Nguyễn Thái Sơn


1596
Phan Tuyết
Nhung
23-Mar-06
60108493
4G
Nguyễn Thái Sơn


1597
Thái Nguyên
Linh
20-Jan-06
60108516
4I
Nguyễn Thái Sơn


1598
Tô Nguyễn Yến
Nhi
5-Jan-06
60108508
4H
Nguyễn Thái Sơn


1599
Tống Minh
Anh
27-Apr-06
60108509
4H
Nguyễn Thái Sơn


1600
Trần Anh
Triết
11-Oct-07
60108445
3M
Nguyễn Thái Sơn


1601
Trần Bảo
Di
11-Feb-07
60108416
3K
Nguyễn Thái Sơn


1602
Trần Cao
Triết
9-Nov-07
60108438
3K
Nguyễn Thái Sơn


1603
Trần Hoàng Khánh
Vân
3-Oct-06
60108494
4G
Nguyễn Thái Sơn


1604
Trần Hữu
Phúc
18-Nov-06
60108503
4H
Nguyễn Thái Sơn


1605
Trần Huy
Tường
25-Jul-06
60108534
4K
Nguyễn Thái Sơn


1606
Trần Khánh
Đăng
12-Sep-07
60108440
3K
Nguyễn Thái Sơn


1607
Trần Minh
Khôi
14-Apr-06
60108528
4I
Nguyễn Thái Sơn


1608
Trần Ngọc Chúc
My
3-Aug-06
60108501
4H
Nguyễn Thái Sơn


1609
Trần Nguyễn Xuân
Nhi
14-Jan-06
60108459
4A
Nguyễn Thái Sơn


1610
Trần Tấn
Lộc
10-Nov-06
60108491
4E
Nguyễn Thái Sơn


1611
Trần Thụy Ngọc
Linh
13-Apr-06
60108518
4I
Nguyễn Thái Sơn


1612
Trần Tuệ
Mẫn
17-Apr-06
60108549
4L
Nguyễn Thái Sơn


1613
Trần Yến
Nhi
1-May-06
60108541
4K
Nguyễn Thái Sơn


1614
Trình Nguyễn Khánh
An
15-Mar-06
60108554
4L
Nguyễn Thái Sơn


1615
Vũ Anh
Khôi
13-Jul-07
60108412
3C
Nguyễn Thái Sơn