PDA

View Full Version : KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2016-2017ngthaison
09-01-2017, 02:49 PM
Thực hiện kế hoạch 158/KH-NTS ngày 21 tháng 10 năm 2016 (http://nguyenthaisonps.edu.vn/forum/showthread.php?1696-Hội-thi-quot-Giải-Toán-qua-Internet-quot-năm-học-2016-2017) về Tổ chức Cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2016-2017 của hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn; liên tục trong ba ngày 04, 05, và 06/01/2017, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2016-2017. BTC hội thi cấp trường đã tạo điều kiện cho các em học sinh ham thích nhưng chưa đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp trường với 1 ngày thi dự phòng (06/01/2017).

Có 125 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 5 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 34 em
Khối lớp 2: 55 em
Khối lớp 3: 19 em
Khối lớp 4: 11 em
Khối lớp 5: 06 em

Một số thí sinh khi đăng ký không đúng quận 3, nhưng do mã đề thi của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn nên hệ thống vẫn cho làm bài thi, đề nghị các em chỉnh sửa thông tin của tài khoản đăng nhập về đúng quận 3 để có thể tham gia dự thi cấp Quận.

Kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)

Khối lớp 1:STT
Số ID
Họ và tên
Ngày sinh
Khối Lớp
Địa Phương
Kết quả thi

Ngày
Tháng
Năm
Lớp
Trường
Huyện
Điểm
Thời gian


1
47529922
Nguyễn Thiên Di
6
5
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
300
1642


2
47720615
Tô Phan Thụy Đan
24
11
2010
1D
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
398


3
47963238
Trịnh Phương Linh
7
6
2010
1B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
454


4
46952481
Phan Thiên Minh
1
2
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
499


5
44098676
Huỳnh Ngọc Gia Hân
26
10
2010
1B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
503


6
47937624
Trần Xuân Thuận
29
11
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
711


7
47901357
Đoàn Minh Hoàng
13
7
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
726


8
47661659
Nguyễn Tiến Minh Châu
14
2
2010
1D
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
1505


9
47737330
Đinh Nguyễn Thanh Nghi
25
5
2010
1D
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 1
280
393


10
47599905
Trần Ngọcc Linh Nhi
13
6
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
879


11
47582626
Nguyễn Minh Hoàng
22
4
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
907


12
47909616
Trần Minh Khang
8
11
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
969


13
47951187
Đoàn Lê An Hà
1
9
2010
1K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
1275


14
47795133
Nguyễn Phương Vy
12
2
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
270
1019


15
47652199
Nguyễn Trần Linh Giang
2
11
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
270
1349


16
47599029
Nguyễn Đỗ Quỳnh Lâm
15
1
2010
1L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
685


17
47392890
Trần Đại Khang
9
5
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
687


18
49033036
Huỳnh Nguyên Đức
20
2
2010
1K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
691


19
47665467
Nguyễn Kỳ Thư
16
3
2010
1K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1254


20
30796070
Bùi Tuấn Khôi
15
5
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1345


21
44325156
Đỗ Phạm Gia Khánh
18
3
2010
1A
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
963


22
47399362
Nguyễn Mạch Vy
26
4
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
220
654


23
48482504
Nguyễn Trí Anh
19
1
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
624


24
47427654
Phạm Nguyên Khôi
15
12
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
830


25
47534796
Trà Thanh Lâm
7
3
2010
1I
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
504


26
47643017
Cổ Tấn Bảo Hân
11
5
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
1318


27
47428753
Nguyễn Gia Khang
8
1
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
160
630


28
47768314
Phạm Vũ Khánh An
28
8
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
150
1144


29
47722640
Trần Ngọc Trà My
30
6
2010
1K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
150
1221


30
47404307
Lê Trần Phương Lam
3
2
2010
1I
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
140
958


31
47394027
Nguyễn Hoàng Phát
27
7
2010
1H
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận Gò Vấp
140
1067


32
47337536
Nguyễn Trung Nghĩa
26
1
2010
1G
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
80
357


33
51037638
Trương Nguyễn Minh Đức
17
2
2010
1K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 12
60
841


34
50966545
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
14
5
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
0
2400
Khối lớp 2:STT
Số ID
Họ và tên
Ngày sinh
Khối Lớp
Địa Phương
Kết quả thi

Ngày
Tháng
Năm
Lớp
Trường
Huyện
Điểm
Thời gian


1
41233046
Trần Minh Thiện
19
4
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
1900


2
49494442
Trần Vũ Mai Anh
17
6
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
1263


3
39029825
Phạm An Nhiên
31
12
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
1546


4
46559979
Lưu Thục Quyên
9
11
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
1835


5
46482330
Nguyễn Hoàng Nam Anh
31
1
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
270
1542


6
41697944
Phạm Phương Anh
2
3
2009
2n
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
270
1582


7
34667281
Nguyễn Đắc Hòa
3
1
2009
2d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
1816


8
39995812
Nguyễn Thanh Duy
4
3
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
1849


9
46485684
Phạm Quỳnh Thy
5
6
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
2032


10
46720244
Lâm Hoàng Long
5
3
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận Phú Nhuận
260
2044


11
34666827
Nguyễn Đắc Hiếu
3
1
2009
2d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1295


12
40030877
Phương Minh Tâm
17
2
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1369


13
47720027
Trương Gia Khang
30
7
2009
2m
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1408


14
38451418
Võ Bùi Khánh Huy
19
11
2009
2d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1655


15
46804541
Nguyễn Quỳnh Anh
9
6
2009
2N
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
916


16
46810304
Lê Lâm Gia Phúc
4
1
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
1230


17
34369546
Nguyễn Tiến Vinh
28
7
2009
2i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
1296


18
47661117
Trần Minh Quân
21
7
2009
2D
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
1596


19
46544412
Huỳnh Phúc Khuê
9
4
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
1810


20
40273780
Nguyễn Bảo Nhi
2
7
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
751


21
50094881
Lê Gia Phúc Uyên
26
2
2009
2M
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
1074


22
35776890
Lê Minh Quân
3
6
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
1713


23
48580177
Trần Ngọc Phương Vy
15
12
2009
2i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
1837


24
46657411
Châu Minh Tuấn
22
9
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
220
1229


25
39832544
Đỗ Thái Bảo Trân
11
4
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
1106


26
40730118
Nguyễn Lâm Toàn Hưng
1
5
2009
2m
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
1475


27
47271066
Nguyễn Phuong Vy
14
2
2009
2B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
1702


28
39835796
Nguyễn Trần Quế Lâm
22
2
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
205
528


29
46798857
Võ Ngọc Minh Anh
7
12
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
205
1476


30
46475645
Nguyễn Trọng Hiếu
7
2
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
645


31
40053999
Chiêm Nguyễn Thiên Tấn
8
2
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
710


32
41710233
Nguyễn Ngọc Khánh Hà
12
3
2009
2e
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
814


33
47027386
Lê Nguyễn Minh Ngọc
5
6
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
1033


34
48572222
Hồ Anh Khoa
3
9
2009
2i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
1331


35
34366377
Huỳnh Khánh Chi
19
12
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
1487


36
46637989
Võ Thành Nam
4
10
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
2230


37
39825504
Đỗ Hà Linh
15
4
2009
2k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
1288


38
46866266
Phạm Thái Bảo Nghi
8
4
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
1680


39
40913531
Chu Hạ Mai
9
7
2009
2n
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
180
1893


40
47590392
Lê Thụy Đông Nhiên
4
7
2009
2B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
175
946


41
49305390
Nguyễn Nhật Đông Nghi
13
2
2009
2B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
439


42
39914004
Nguyễn Ngọc Phi Phụng
1
7
2009
2m
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
913


43
40152669
Lê Ngọc Hà Anh
13
10
2009
2l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
160
1143


44
47184318
Đoàn Hồng Thụy Ân
16
3
2009
2k
Trường Th Nguyễn Thái Sơn
Quận Bình Thạnh
160
1469


45
40275678
Đặng Tú Anh
31
3
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
155
1050


46
47609163
Trương Gia Hân
18
5
2009
2i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
150
924


47
39857088
Ngô Võ Phương Hà
9
6
2009
2a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
150
982


48
50131609
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
16
8
2009
2M
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
150
1582


49
46562332
Võ Ngọc Lan Phương
17
5
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
145
1410


50
47556550
Lê Nguyên Đỉnh
20
10
2009
2A
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
105
516


51
50952137
Ngô Bảo Khang
11
2
2009
2m
Trường Th Nguyễn Thái Sơn
Quận Bình Thạnh
100
1354


52
39783756
Ngô Hồng Anh
18
3
2009
2m
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
90
911


53
49036134
Bùi Đức An
7
3
2009
2b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
90
1238


54
50919328
Hồ Thế Kiệt
19
2
2009
2L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
80
486


55
47817705
Dương Nguyễn Gia Hân
21
1
2009
2E
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
75
1349
Khối lớp 3:

STT
Số ID
Họ và tên
Ngày sinh
Khối Lớp
Địa Phương
Kết quả thi

Ngày
Tháng
Năm
Lớp
Trường
Huyện
Điểm
Thời gian


1
43300615
Lê Nguyễn Minh Hạnh
19
7
2008
3d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
1606


2
30993364
Nguyễn Đỗ Gia Thịnh
12
11
2008
3e
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
1983


3
47098430
Đỗ Minh Quân
10
1
2008
3B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
2250


4
47263914
Lê Thị Phương Nghi
1
1
2008
3B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
290
2831


5
47790918
Phạm Nguyễn Phúc An
28
3
2008
3B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận Phú Nhuận
290
3043


6
32516228
Đoàn Dương Tuấn Anh
15
2
2008
3d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
280
1302


7
33098509
Kim Linh Đan
16
12
2008
3h
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
270
1409


8
49852923
Lương Nguyễn Lâm Uyên
26
11
2008
3h
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
1628


9
43094516
Nguyễn Thái Tuệ Nghi
28
5
2008
3K
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 1
240
1860


10
28765024
Võ Nguyễn Ngọc Diệp
14
7
2008
3d
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
220
1994


11
27362157
Trần Nguyễn Thanh Thuận
14
12
2008
3a
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
1672


12
28972230
Bùi Vân Linh
10
8
2008
3i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
1914


13
39116348
Nguyễn Đỗ Minh Ngọc
18
2
2008
3k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
2939


14
48096620
Võ Minh Hiếu
29
11
2008
3e
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
205
2020


15
33079941
Nguyễn Hoài Gia Ngọc
6
5
2008
3l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
2286


16
28974470
Lê Nguyễn Hà Anh
4
7
2008
3c
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
1345


17
28879958
La Hoàng Ánh Tiên
21
3
2008
3b
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
2508


18
47174467
Đặng Minh Khoa
10
4
2008
3A
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
932


19
46487190
Trần Ngọc Ngân
7
12
2008
3l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
165
2473
Khối lớp 4:


STT
Số ID
Họ và tên
Ngày sinh
Khối Lớp
Địa Phương
Kết quả thi

Ngày
Tháng
Năm
Lớp
Trường
Huyện
Điểm
Thời gian


1
25812300
Nguyễn Duy Phong
5
5
2007
4k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
250
2005


2
49076559
Nguyễn Ngọc Khánh An
27
5
2007
4L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
2271


3
9585244
Nguyễn Phương Khôi
5
5
2007
4l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
2362


4
25800033
Phan Hiếu Minh
22
12
2007
4i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
2663


5
36793263
Nguyễn Trần Thiên Lộc
13
1
2007
4i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
2443


6
48736559
Trần Viết Khoa
14
4
2007
4l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
200
2762


7
47791578
Nguyễn Yên Thanh
22
8
2007
4k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
190
2908


8
19737624
Nguyễn Đức Bảo Khôi
7
10
2007
4k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
170
1949


9
47619070
Tôn Huỳnh Bách
29
4
2007
4c
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
160
2331


10
47437876
Lê Nguyễn Hoàng Liên
10
6
2007
4L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận Phú Nhuận
140
1098


11
49632722
Nguyễn Hoàng Ngân
26
4
2007
4L
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
100
1869
Khối lớp 5:


STT
Số ID
Họ và tên
Ngày sinh
Khối Lớp
Địa Phương
Kết quả thi

Ngày
Tháng
Năm
Lớp
Trường
Huyện
Điểm
Thời gian


1
28738554
Nguyễn Ngọc Khánh An
17
6
2006
5i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
1518


2
48674621
Nguyễn Duy Hiếu
6
3
2006
5k
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
260
1718


3
34366448
Huỳnh Khánh Phương
24
6
2006
5l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
240
1957


4
30306122
Trần Sĩ Anh Khôi
4
8
2006
5l
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
230
2075


5
17095352
Lê Nguyễn Hà My
13
8
2006
5i
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
210
2282


6
47100456
Tạ Tuấn Khải
12
10
2006
5B
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Quận 3
180
2218
Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 17/02/2017 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem tại đây (http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1498)