PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2016-2017ngthaison
17-01-2017, 03:05 PM
Ngày thứ bảy, chủ nhật 14, 15/01/2017 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2016-2017. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Theo số liệu trên website của Ban tổ chức, số trường tiểu học ở quận 3 có học sinh tham gia dự thi cấp Quận: 04 trường
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 158 học sinhTrường
Tổng số học sinh
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5


Nguyễn Thái Sơn
82
22
33
27


Nguyễn Thanh Tuyền
45
0
25
20


Phan Đình Phùng
23
2
12
9


Trần Quốc Thảo
8
2
3
3


Cộng
158
26
73
59
Kết quả Hội thi (từ Website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:

[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_1_zpsrrl5apg6.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_1_zpsrrl5apg6.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_2_zpsnsf4za1d.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_2_zpsnsf4za1d.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_3_zpsgdsv663g.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K3_3_zpsgdsv663g.png)

Khối lớp 4:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_1_zpschfyfxae.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_1_zpschfyfxae.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_2_zpsghk0g2in.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_2_zpsghk0g2in.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_3_zpsfpgvgn3b.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_3_zpsfpgvgn3b.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_4_zpsdyva2t9v.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_4_zpsdyva2t9v.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_5_zpsjlvrciij.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_5_zpsjlvrciij.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_6_zpsog56ps7w.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_6_zpsog56ps7w.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_7_zpsurhjqsgt.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K4_7_zpsurhjqsgt.png)


Khối lớp 5:

http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_1_zpsaofb4j8s.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_1_zpsaofb4j8s.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_2_zps7iwa8vod.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_2_zps7iwa8vod.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_3_zpsz4ptf5xg.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_3_zpsz4ptf5xg.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_4_zpsffowgjds.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_4_zpsffowgjds.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_5_zps9abhelkz.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_5_zps9abhelkz.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_6_zpsusow0hya.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_6_zpsusow0hya.png)
[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_7_zpsextykws8.png"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_7_zpsextykws8.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2016-2017/IOE_Quan/K5_7_zpsextykws8.png)