PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trườngngthaison
17-12-2012, 10:24 AM
Được sự đồng ý của BTC cấp toàn quốc (sau sự cố kỳ thi cấp trường ngày 01/12/2012 dành cho học sinh bảng A), ngày thứ bảy 15/12/2012 vùa qua trường TH Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức kỳ thi cấp trường bổ sung cho các em học sinh. Cuộc thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và thành công.

Xin chúc mừng các em đã tham gia Hội thi, đề nghị các em vẫn tiếp tục tham gia các vòng thi tự luyện tại nhà để chuẩn bị tốt cho Hội thi cấp Quận (dự kiến sẽ diễn ra sau vòng 20, hiện nay đang mở vòng thi 18). Chúc các em thành công


Dưới đây là 1 số hình ảnh của cuộc thi vừa qua.


Mã đề thi được mở lúc 7 giờ 15

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0851.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0851.jpg)

Học sinh khối lớp 4 làm bài thi

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0850.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0850.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0835.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0835.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0834.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0834.jpg)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0852.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0852.jpg)


Lúc 8 giờ 30, học sinh lớp 5 làm bài

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0843.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0843.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0848.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0848.jpg)


Học sinh lớp 3 làm bài lúc 9 giờ 30

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0845.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0845.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0847.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0847.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0838.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0838.jpg)


Kết quả Hội thi cấp trường như sau (ảnh chụp từ website của BTC)


Khối lớp 3
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_3.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_3.png)

Khối lớp 4

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_4.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_4.png)

Khối lớp 5

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_5.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/lop_5.png)