PDA

View Full Version : Hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2012 - 2013ngthaison
04-01-2013, 12:23 PM
Căn cứ theo hướng dẫn của BTC cấp Toàn Quốc và BTC cấp Quận, những học sinh đã tham gia Hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường và vượt qua vòng tự luyện 20 được tham gia kỳ thi cấp Quận được tổ chức vào ngày thứ bảy 05/01/2013. Danh sách cụ thể như sau:STT

Họ và tên

Lớp1

Nông Minh Hà

3A2

Lê Minh Thành

3C3

Phạm Vũ Hải

3D4

Trần Ngọc Minh Khánh

3H5

Nguyễn Hoàng Giang

3H6

Nguyễn Trần Vy Ân

3H7

Trần Lê Hồng Ngọc

3H8

Lê Nhân Trung

3H9

Phạm Hoàng Sơn

3L10

Trần Nguyễn Anh Minh

3L11

Hồ Vinh Danh

4A12

Lê Minh Ánh Ngọc

4C13

Trần Khánh Nhi

4C14

Nguyễn Thúy Vy

4C15

Trình Minh Quân

4C16

Nguyễn Hoàng Nam

4D17

Nguyễn Hiểu Phương

4D18

Nguyễn Cao Thiên Phúc

4E19

Trần Đỗ Hồng Quân

4G20

Lê Thanh Khuê

4H21

Nguyễn Nhật Hy

4H22

Ngô Thảo Nguyên

4H23

Nguyễn Thu Phương Nghi

4H24

Ngô Cao Huy

4H25

Nguyễn Ngọc Bảo Khanh

4I26

Phan Khánh Linh

4K27

Nguyễn Ngọc Tâm Như

4K28

Phạm Tường Anh

4K29

Trần Thiện Quang

4L30

Nguyễn Minh Thắng

4L31

Mai Thùy Việt Thư

4L32

Dương Đoàn Minh Đức

4M33

Nguyễn Hoàng Phương Uyên

4M34

Nguyễn Bảo Khánh

4N35

Lê Thanh Tâm

4N36

Nguyễn Trần Dung Hạnh

4O37

Nguyễn Vũ Phương Anh

5A38

Nguyễn Ngọc Thiên Ngân

5B39

Phan Nguyễn Tuấn Kiệt

5B40

Nguyễn Hoàng My

5C41

Nguyễn Minh Thiên Kim

5C42

Lê Minh Phương Quỳnh

5C43

Nguyễn Lan Khanh

5D44

Đoàn Minh Uyên

5E45

Nguyễn Thanh Thảo

5E46

Trần Phan Anh

5G47

Lê Đỗ Khánh Linh

5H48

Võ Ngọc Hoàng Thông

5H49

Nguyễn Văn Bảo Ngọc

5H50

Nguyễn Khánh Linh

5I51

Trần Minh Khoa

5K52

Lê Minh Khánh

5L53

Hà Cửu Long Hồ

5L54

Trần Viết Thuận

5L55

Nguyễn Trần Nhã Thanh

5L56

Hồ Hải Đăng

5L57

Hồ Thụy Khánh Quỳnh

5L