PDA

View Full Version : Kết quả Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quậnngthaison
09-01-2013, 12:45 PM
Sáng thứ bảy 05/01/2012 vừa qua, Phòng Giáo Dục Đào Tạo quận 3 đã tiến hành tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp Quận năm học 2012 - 2013, Hội đồng thi được đặt tại 2 địa điểm - Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn và trường tiểu học Phan Đình Phùng - tại điểm thi đặt tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn có 57 học sinh các khối lớp 3, 4, 5 của trường Nguyễn Thái Sơn đủ điều kiện tham gia thi cấp Quận. Dưới đây là 1 số hình ảnh do BTC cấp Quận cung cấp về Hội thi:

Mã số đề thi được mở lúc 7 giờ 15

[/URL]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0860.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0860.jpg)

Hình ảnh làm bài thi của các học sinh


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0859.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0859.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0857.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0857.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0863.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0863.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0862.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0862.jpg)


Kết quả của cuộc thi cấp Quận (Hội đồng thi Nguyễn Thái Sơn)

Khối lớp 3:
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_3_capquan.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_3_capquan.png)


Khối lớp 4:
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_4_capquan.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_4_capquan.png)


Khối lớp 5:
[URL="http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_5_capquan.png"]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_5_capquan.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/khoi_5_capquan.png)Xin chúc mừng các bạn đã đạt kết quả tốt qua Hội thi này. :o :o :o