PDA

View Full Version : Chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bộtpho_ht3
16-01-2013, 03:36 PM
Sáng ngày 27/12/2012 Giáo viên lớp 4,5 Quận 3 được nghe báo cáo chuyên đề.
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03352_zps6449e679.jpg


http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03359_zps9dc2dc18.jpg
Tiết dạy minh họa của thầy Hoàng Đức Thanh thật sinh động và sôi nổi.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03355_zpsec08d099.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03365_zps3e1602b5.jpg