PDA

View Full Version : Thư tay của 1 học sinh cũ trường Nguyễn Thái Sơnpnkt
23-01-2013, 02:18 PM
Đây là tâm sự của mẹ bạn PD trên facebook sau khi rời trường NTS được 1 học kỳ:
"Trưa nay đi học về, Phúc Duyên nói là con mới làm phong bì và viết thư cho Thành Phố và các bạn lớp 1A- Trường TH Nguyễn Thái Sơn. Mở ra đọc mà thấy thương ghê. Nhờ Cô Hồng chuyển thư này đến cho các bạn lớp 1A (năm 2011- 2012) xem nhé. Vì viết trên giấy lịch nên chữ của Phúc Duyên không được đẹp lắm, nhưng đợt rồi thì chữ đẹp, Phúc Duyên được hạng nhì đó Cô."

70
71
69