PDA

View Full Version : Kỳ thi toán violympic cấp trườngpho_ht3
23-01-2013, 03:37 PM
Thứ tư ngày 23/01/2013, lúc 14 giờ 30 phút, học sinh khối 1 và 4 sôi nổi dự thi toán Violympic cấp trường.
http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03650_zpsa530601c.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03651_zpse2fc96a0.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03652_zpsb16a7ad4.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03658_zpsb8184ce5.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03659_zps26652e4f.jpg

Thứ năm 24/01/2013, lúc 14 giờ 30 phút, học sinh khối lớp: 2, 3 và 5 tích cực tham gia kì thi toán Violympic cấp trường.

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03661_zps865a4aa4.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03671_zpse488fdf9.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03676_zpsfc5c0e26.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03681_zps245df90f.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03674_zpse264f2b2.jpg

http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/DSC03682_zps2c12ab24.jpg
Chúc kỳ thi toán Violympic cấp trường thành công tốt đẹp.

ngthaison
26-01-2013, 08:21 AM
Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tiến hành tổ chức kỳ thi "Giải Toán qua Internet" (Violympic) cấp trường năm học 2012 - 2013 vào 2 ngày thứ tư 23/01/2013 (khối 1 và khối 4), thứ năm 24/01/2013 (khối 2, 3, 5) vừa qua. Kết quả cụ thể của các em như sau: (ảnh chụp từ Website của BTC cấp toàn quốc)

Khối lớp 1:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_1.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_1.png)

Khối lớp 2:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_2.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_2.png)

Khối lớp 3:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_3.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_3.png)

Khối lớp 4:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_4.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_4.png)

Khối lớp 5:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_5.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/violympic_lop_5.png)