PDA

View Full Version : Hoạt động ngoại khóa tại khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Longpho_ht1
12-03-2013, 09:32 AM
Nhà trường kết hợp với Công đoàn tổ chức chuyến tham quan dã ngoại tại khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Long cho toàn thể CBGVNV nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/3/2013.
Ban tổ chức xin gửi một số hình ảnh của buổi dã ngoại.

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04030_zps5da63cd0.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04042_zpse70b5a6c.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04031_zps981f5602.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04022_zps6a31c992.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04048_zpse638b6a0.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04046_zpsf1c50973.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04045_zps424a0e25.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04062_zps9df92c4d.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04054_zps204e7cd0.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04064_zpseadd9397.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04068_zpsc3481615.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04074_zpsff06b2e2.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04082_zpsd55f165b.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q667/nghiahang61/DSC04084_zps1a60c497.jpg